Troeven

Ontdek en verras

Bekijk meer

Onderzoek en verwonder

Bekijk meer

Oefen en leer

Bekijk meer

Coach je leerling

Bekijk meer

Ontdek en verras

Onthouden gaat zoveel beter als je het waarom en de processen achter de feiten begrijpt. Daarom staat inzicht centraal in HOEZO.

Ontdek, verras en leer

Al wat je zelf ontdekt, onthoud je beter.
Je leerlingen ontdekken zélf de wetenschappelijke theorie vanuit eigen waarnemingen, experimenten, voorkennis of geleide opdrachten. Ze begrijpen de leerstof sneller en kunnen deze nadien beter toepassen.

Leren leren

Op de pagina ‘leren leren’ in elk thema komen de nieuwe begrippen en leerdoelen aan bod. En de leerling krijgt concrete leertips. De ‘mindmap’ biedt een duidelijke structuur aan.
 

Onderzoek en verwonder

De wetenschappelijke onderzoeksmethode is de rode draad door HOEZO. Dat is dan ook meteen het onderwerp van het eerste thema.

Onderzoek, verwonder en leer

Alle experimenten zijn opgebouwd volgens de wetenschappelijke onderzoeksmethode én de thema’s zijn opgebouwd volgens hetzelfde stramien.

Je leerling formuleert telkens een hypothese bij een grote onderzoeksvraag en op het einde ook een besluit. Elk thema bestaat uit kleinere probleemstellingen die resulteren in besluiten. Deze besluiten zijn meteen ook de vastzetkaders.

De ontdek en verwerkingsopdrachten staan telkens in het teken van de probleemstelling.

Oefen en leer

Wie oefent, leert. In HOEZO oefenen je leerlingen op drie momenten in hun leerproces. Bij de ontdekkende opdrachten, bij de verwerking en bij de herhaling in ‘Test jezelf’. Maar HOEZO gaat nog verder.

Voor hoog- en meer begaafde leerlingen, of voor leerlingen die sneller klaar zijn met verwerkingsoefeningen, zijn er extra oefeningen.
Leerlingen die op zoek zijn naar meer, kunnen aan het einde van elk hoofdstuk aan de slag met de pagina ‘verdieping’.

Op het einde van elk thema controleren je leerlingen of ze de leerstof begrepen hebben. Aan de hand van dit resultaat, krijgen ze oefeningen op hun eigen niveau aangeboden op Scoodle.

Coach je leerling

Lesgeven als een echte coach? Het kan! Met HOEZO begeleid jij je leerlingen en stuurt hen individueel bij waar nodig. Je wordt hierin ten volle ondersteund door de methode.

Zelfstandigheid

Je leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met HOEZO. De leerstof wordt aangebracht aan de hand van opdrachten. De duidelijke instructies en verwijzingen naar extra oefeningen zorgen ervoor dat zij dit snel onder de knie krijgen.

HOEZO voorziet lesmateriaal voor elke leerling, ongeacht het niveau of tempo. Zo krijg jij de tijd om je leerlingen echt te coachen en bij te sturen waar nodig.

Aan de hand van het extra materiaal op Scoodle en de didactische tips in de handleiding leg jij je eigen accenten, aangepast aan je klasgroep.

Een HOEZO-leerkracht getuigt

Structuur

Met de 'Check in' wakker je de nieuwsgierigheid van je leerlingen aan.

 • Ontdek: je leerlingen ontdekken de leerstof aan de hand van opdrachten, bronnen, leesteksten, figuren, experimenten … Ze gaan zelf actief aan de slag waardoor ze begrijpen wat ze net ontdekt hebben.
   
 • Besluit: de leerstof uit de ontdekkende fase wordt in een groene kader vastgezet. Zo weten je leerlingen goed wat ze moeten studeren en wat de belangrijkste kennis is voor hen.
   
 • Oefen: alle theorie wordt ingeoefend aan de hand van verwerkingsoefeningen. Door een variatie aan oefenvormen oefenen je leerlingen zelfstandig hun besluiten in. 
 • De wereld en ik: dit onderdeel focust op verwondering, actualiteit, wetenschappelijk onderzoek, duurzaamheid en/of klimaat.
 • Check out: dit is het slot van het thema. Hier reflecteren je leerlingen op de hypothese bij de 'Check in' en integreren ze de opgedane leerstof. 
 • Schema: de leerstof wordt heel visueel samengevat op één pagina. Bij de eerste thema's is het schema volledig ingevuld, vanaf het thema Materie moeten je leerlingen het schema voor de helft zelf aanvullen. 
 • Studeerhulp: dit onderdeel bestaat uit 'Wat heb ik geleerd?', 'Begrijp ik deze begrippen?' en studeerstips. Op Scoodle vind je een uitgebreide begrippenlijst per thema terug. Er is een versie mét en een versie zonder verklaring.
 • Test jezelf: per thema zijn er 'test jezelf-oefeningen' met verwijzing naar de digitale oefeningen op Scoodle.
  • Hiermee kunnen je leerlingen thuis hun kennis testen.
  • Je kan deze oefeningen door leerlingen in de klas laten maken.
  • Aan de hand van deze oefeningen kan je differentiëren en digitale oefeningen op niveau van elke leerling aanbieden.

Voor wie?

Leerkrachten natuurwetenschappen in het KOV maken gebruik van:
 
 • HOEZO 1 2/3u in het 1e jaar
 • HOEZO 2 1u in het 2e jaar
 
Leerkrachten natuurwetenschappen in het GO! maken gebruik van:
 
 • HOEZO 1 1u in het 1e jaar
 • HOEZO 2 2u in het 2e jaar
 
Leerkrachten natuurwetenschappen in het POV en OVSG maken gebruik van:
 
 • HOEZO 1 2/3u + online materiaal in het 1e jaar
 • HOEZO 2 1u + online materiaal in het 2e jaar

Materialen

De lerarenkit op Scoodle bevat al het digitale materiaal:

 • verrijkt bordboek met linken naar websites, filmpjes ...
 • oplossingen
 • handleiding met didactische tips en tricks
 • jaarplan waar je per hoofdstuk de koppeling met de leerplandoelen en eindtermen kan bekijken
 • toetsvragen
 • extra labo's
 • extra verdieping
 • extra projecten
 • digitale oefeningen voor de leerlingen
 • ingevulde schema's
 • begrippenlijsten
 • materialenlijsten
 • ...

Je leerlingen beschikken over:

 • leerwerkboek
 • e-boek met oplossingen indien gedeeld door de leerkracht
 • online oefenplatform met oefeningen op drie niveaus

 Selecteer kolommen 
Titel ISBN Prijs aantal
HOEZO 1 1u Leerwerkboek (incl. scoodle)
978-90-497-0012-6
€20,80
+
HOEZO 1 2/3u Leerwerkboek (incl. scoodle)
978-90-301-5278-1
€22,85
+
HOEZO 1 Lerarenkit
978-11-301-4434-5
€60,00
+
HOEZO 2 1u Leerwerkboek (incl. scoodle)
978-90-497-0044-7
€20,80
+
HOEZO 2 2u Leerwerkboek (incl. scoodle)
978-90-497-0028-7
€22,85
+
HOEZO 2 Lerarenkit
978-11-301-4436-9
€60,00
+