FAN! van Moderne Talen

Samen met jou zijn wij FAN! van Moderne Talen! Jouw leerlingen ook warm maken voor deze boeiende studierichting? Dat is de bedoeling van FAN!, onze gloednieuwe methode voor de basisoptie Moderne Talen in het tweede jaar A-stroom.

 

ACTIVEER DE SNEAK PREVIEW

De ontwikkeling van de uitgaven zit in de derde fase: eindredactie. Je kan een digitale proefversie van de nieuwe leerwerkboeken bekijken. 
Ga naar www.scoodle.be en activeer de sneak preview van de lerarenkits.

Zie je nog een foutje? Geen paniek, dat halen we er de komende weken nog uit. We zetten onze eindspurt in en voeren een laatste controle uit op de eindtermen, leerplannen en typ- en lay-outfoutjes.

Wil je verder op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen van FAN!? Vul dan hier je gegevens in.

Over FAN!

2/3u per week in de basisoptie Moderne Talen - Wetenschappen

FAN! bundelt alle leerplandoelen van de verschillende onderwijsnetten.

Werk projectmatig

Bekijk meer

Stap voor stap

Bekijk meer

Evalueer permanent

Bekijk meer

Methodeonafhankelijk

Bekijk meer

Werk projectmatig

FAN! bestaat uit heel uiteenlopende, actuele projecten die los staan van elkaar. Daag je leerlingen bijvoorbeeld uit met het organiseren van een talenbeurs  en laat ze zich verdiepen in een onderzoek naar verschillen en gelijkenissen in meerdere talen.

Stap voor stap

Elk project volgt een duidelijk stappenplan: leerlingen worden eerst geprikkeld waarna ze zullen oriënteren, voorbereiden, uitvoeren en reflecteren.

FAN! biedt bronnen aan in het Nederlands, Frans en Engels. Zo heb jij als leerkracht de vrijheid om te bepalen in welke mate elke taal aan bod komt. Je hebt ook de ruimte om bronnen toe te voegen in andere talen. Gedifferentieerd en flexibel werken in een handomdraai!

Evalueer permanent

In onze methode zullen leerlingen leren procesmatig aan de slag te gaan. FAN! voorziet bij elk project een reflectiekader waarmee je leerlingen aan zelfevaluatie doen.

Deze reflectiekaders worden gekoppeld aan het portfolio. Met dit groeidocument kan jij  je leerlingen oriënteren in functie van de tweede graad.

Methodeonafhankelijk

FAN! is een projectmatige methode, die je kan inzetten in de basisoptie Moderne Talen - Wetenschappen in de A-stroom, onafhankelijk van de taalmethode waarmee je leerlingen werken.

Structuur

Elk project biedt je leerlingen een duidelijke structuur.

Leerlingen maken op een ludieke manier kennis met het thema.
Leerlingen worden a.d.h.v. een onderzoeksvraag uitgedaagd om de probleemstelling van het thema te verwerken in hun eindproduct.
Leerlingen bereiden stap voor stap, individueel of in groep, hun eindopdracht voor.
Leerlingen voeren hun eindopdracht uit aan de hand van hun voorbereidingen.
Leerlingen blikken terug op het proces en product en kunnen hun sterktes en werkpunten benoemen in het reflectiekader.

Materialen

De lerarenkit op Scoodle bevat al het digitale materiaal:

  • e-boek
  • handleiding
  • extra materialen

Je leerlingen beschikken over:

  • gedifferentieerde en taaloverschrijdende projecten in een leerwerkboek
  • e-boek