EEN BASISOPTIE MET LEF!

Activeer de sneak preview

Jongeren groeien op in een complexe samenleving. Dat vraagt LEF! LEF! om te zijn wie ze zijn. LEF! om te groeien. LEF! om hun eigen weg te zoeken en vinden. 

LEF! staat ook voor Lifestyle, Eten, lijFHet is een flexibele methode voor de basisoptie Maatschappij & Welzijn voor de eerste graad A-stroom en B-stroom, 5u/week.
LEF! bestaat uit een pakket van 5 modules voor de A-stroom en een pakket van 5 modules voor de B-stroom.

De ontwikkeling van de methode zit in de derde fase: eindredactie. Je kan digitaal voorbeeldmateriaal bekijken. Ga naar www.scoodle.be en activeer de sneak preview van de lerarenkit.

Zie je nog een foutje? Geen paniek, dat halen we er de komende weken nog uit. We zetten onze eindspurt in en voeren een laatste controle uit op de eindtermen, leerplannen en typ- en lay-outfoutjes.

Auteur en uitgever aan het woord

Over LEF!

Op maat van je leerlingen

Bekijk meer

A-stroom en B-stroom

Bekijk meer

Geïntegreerd en projectmatig

Bekijk meer

Op maat van je leerlingen

Werken met de basisoptie maatschappij en welzijn, dat vraagt volgens de nieuwe leerplannen een flexibel speelveld voor jou als leerkracht. Inhoud waarmee je wendbaar in de klas staat en kunt inspelen op wie je leerlingen zijn en wat er bij hen leeft. Hun leefwereld is het vertrekpunt. Onderzoekend leren de rode draad. Jij, hun gids!

LEF! biedt je een flexibel pakket van modules. Zo kies jij wat je doet en speel je vlot in op wat er leeft bij je leerlingen. Wij zorgen dat je kunt bewaken welke doelen je haalt.

A-stroom en B-stroom

LEF! is er voor de A-stroom en voor de B-stroom.

De thema's en de opbouw van de methode zijn voor beide stromen dezelfde.
De inhoud is aangepast aan het leerplan én aan de noden van de leerlingen voor iedere stroom.

A-stroom B-stroom

Een persoonlijke en gezonde levensstijl ontwikkelen
vanuit een mens- en natuurwetenschappelijke benadering.


Inzicht verwerven in het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke fenomenen.

Sociale en communicatieve vaardigheden toepassen in verschillende situaties.

 

Op een verantwoorde wijze inzichten in persoonlijke en gezonde levensstijl toepassen.

Actuele verschijnselen verkennen die de mens, zijn gedrag en het samenleven beïnvloeden.

De interessegebieden ontdekken via toepassingsgerichte opdrachten.

Sociale en communicatieve vaardigheden toepassen in verschillende situaties.

 

Geïntegreerd en projectmatig

 • Binnen elke module is er aandacht voor de verschillende interessegebieden: lichaam, lifestyle en voeding. Voor de A-stroom is er ook aandacht voor cultuur. Duurzaamheid is een rode draad.

 • Binnen elk project is er ruimte voor verkennen, ontdekken, doen en denken.

 • Een uitgebreid kader met voldoende ruimte en vrijheid.

Structuur

Elke module bestaat uit drie projecten die telkens als volgt opgebouwd zijn:

PRIKKELEN: in deze fase exploreren we het thema: wat leeft er bij de leerlingen?

Elk project vertrekt vanuit een centrale vraag, die vraag is de kern van de mindmap. De vraag helpt om het gesprek rond het thema te openen. De prikkels helpen om het gesprek verder op gang te brengen/houden en/of verder open te trekken.

ONTDEKKEN gebeurt op drie niveaus: 
 
 • IK: kijken naar zichzelf en de eigen leefwereld: hoe doe ik dat?
 • KIJK ROND: kijken naar buiten: verkennen, inzicht verwerven, begrijpen
 • EN REFLECTEER: reflecteren over de verworven inzichten
OP EEN RIJ: hier vatten we de leerstof samen die in het project aan bod komt.
EVALUEREN: leerlingen evalueren de ontdekfase: waar zijn ze goed in? Waar moeten ze nog aan werken en hoe? In een handige tabel geven ze aan hoe ze de verschillende deelopdrachten hebben ervaren.
DOE: actieve toepassingen rond het thema met een helder stappenplan:
 
 • Wat heb je nodig?
 • Hoe maak je het?
 • Waar moet je op letten?  
BLIK TERUG: leerlingen reflecteren over de doe-opdrachten: wat vonden ze leuk om te doen? Wat niet? Hoe lag het werktempo bij de doe-opdrachten? Vonden ze het makkelijk om alle materiaal te vinden? 

Materialen

De lerarenkit op Scoodle bevat al het digitale materiaal:

 • e-boek
 • actua's
 • sjablonen
 • extra opdrachten

Je leerlingen beschikken over:

 • vijf modules
 • e-boek

 

 Selecteer kolommen 
Titel ISBN Prijs aantal
LEF! - 2A (5 modules)
978-90-497-0064-5
€29,50
+
LEF! - 2B (5 modules)
978-90-497-0071-3
€29,50
+
LEF! - A-stroom Lerarenkit
978-11-497-0018-1
€60,00
+
LEF! - B-stroom Lerarenkit
978-11-497-0020-4
€60,00
+