Nieuw in 2020: Epic 2

Activeer de sneak preview

In september 2020 komt de onderwijshervorming naar het tweede jaar. We zorgen ervoor dat je dan aan de slag kan met Epic 2, conform de nieuwe eindtermen en leerplannen.

Je kan een digitale versie van het nieuwe leerwerkboek bekijken. Ga naar www.scoodle.be en activeer de sneak preview van de lerarenkit.

De klastijdlijn van Epic: geschiedenis in actie!

Vier redenen waarom onze Epic-tijdlijn in jouw klas moet ophangen.

 1. De tijdlijn gebruikt de nieuwe benamingen van de periodes zoals bepaald in de eindtermen en leerplannen. Geen verwarring meer bij de leerlingen!
   
 2. Het leerwerkboek bevat op elke pagina een deel van diezelfde tijdlijn. Door telkens naar de klastijdlijn te verwijzen, situeer je elk hoofdstuk in een breder tijdskader. Zo bouwen leerlingen snel een referentiekader op.
   
 3. De klastijdlijn biedt extra kansen voor interactieve lessen: de leerlingen kunnen Epic-posters, aanvullende afbeeldingen, kernwoorden op post-its … aanbrengen om leerstof te situeren in de tijd.
   
 4. De klastijdlijn biedt alle ruimte om te variëren en differentiëren omdat ze geen voorgedrukt materiaal bevat. Zo kun je zelf een focus kiezen en het aanvullend materiaal aanpassen.


De klastijdlijn is 5,80 meter lang en 30 cm hoog!

Een Epic-leerkracht getuigt

Troeven

Vernieuwende aanpak

Bekijk meer

Onderzoekend leren

Bekijk meer

Historisch redeneren

Bekijk meer

Haalbare kaart

Bekijk meer

Vernieuwende aanpak

 • Epic 1 duikt na 2 inleidende lesuren meteen in de prehistorie. In elke les worden de vaardigheden uit de inleiding ingeoefend op basis van concrete leerstof.
 • Epic 2 start met een overzicht van de waaier van culturen in het Middellandse Zeegebied en zoomt o.a. in op de Kelten en de Etrusken, maar heeft ook aandacht voor de klassieke onderwerpen.
 • De focus ligt regelmatig op de gewone mensen: het leven in de prehistorie, in Egypte, het dagelijkse leven in Athene, Rome …
 • Epic stelt achterhaalde ideeën in vraag: was de landbouw wel een vooruitgang? Welke mythes ontstonden er over het oude Egypte? Waarom kloppen de begrippen ‘Gouden Eeuw’ en ‘de val van Rome’ eigenlijk niet?
 • Epic besteedt aandacht aan wereldgeschiedenis in Indië, China, Afrika …

Onderzoekend leren

 • Je vertrekt steeds vanuit de bronnenstudie.
 • Je leerlingen komen inductief tot een conclusie in een tussentijdse synthese.
 • De combinatie met originele bronnen maakt je lessen zowel boeiend als onvergetelijk.

Historisch redeneren

 • Je leerlingen scherpen al doende hun historisch inzicht en onderzoeksvaardigheden aan.
 • Je leerlingen leren kritisch naar bronnen kijken. Ze zoeken nieuwe bronnen en denken na over hun bruikbaarheid.
 • Epic biedt verschillende werkvormen aan: jij kiest welke het best past in jouw klasgroep.

Haalbare kaart

 • Epic 1 is geschreven voor 20 lestijden, Epic 2 voor 45 lestijden, dus vlot haalbaar in een schooljaar.
 • De heldere opbouw en duidelijke structuur bieden rust en houvast voor elke leerling.
 • Daarnaast biedt Epic uiteenlopende materialen aan om te differentiëren en te variëren.

Structuur

Thema - centrale onderzoeksvraag

Elk hoofdstuk start met een prikkelende foto die de aandacht en nieuwsgierigheid van je leerlingen wekt. Op het schutblad van het thema staat de centrale onderzoeksvraag waar je in dit thema een antwoord op zal zoeken.

Elk hoofdstuk bevat verschillende kleinere onderzoeksvragen die telkens eindigen met een korte tussentijdse synthese.

De vragen bevinden zich telkens links, de bronnen rechts.

Op het einde van elk hoofdstuk wordt de leerstof nog even samengevat op twee pagina’s. Deze pagina’s hebben telkens dezelfde opbouw. We starten met een schema, dan vatten we de leerstof samen in een langere tekst. Op de volgende pagina staan de nieuwe begrippen en hun verklaring, een opsomming van de lesdoelen én laten we de leerling een antwoord formuleren op de onderzoeksvraag.

Elk hoofdstuk eindigt met een Op Onderzoek die al dan niet uitgewerkt staat in het werkboek. Het is de bedoeling dat leerlingen hun onderzoeksvaardigheden en hun historisch redeneringsvermogen aanscherpen door de Op onderzoek. 

Na elk groot lesdeel volgt een tijdlijn die de geziene leerstof visueel samenvat.

Bepaalde vaardigheden staan op aparte kijkwijzers zodat de leerlingen deze erbij kunnen nemen tijdens de les. In het boek staat duidelijk aangegeven voor welke vragen ze een fiche mogen gebruiken.

De fiches worden afgedrukt op A5-formaat.

Sneak preview op Scoodle

Activeer de sneak preview om 90 dagen lang te kunnen proeven van: de digitale versie van het leerwerkboek, de oplossingen bij hoofdstukken 1 t.e.m. 5 en de inhoudsopgave.

 Selecteer kolommen 
Titel ISBN Prijs aantal
Epic 1 (incl. Scoodle)
978-90-301-8459-1
€18,30
+
Epic 1 Lerarenkit
978-11-301-4426-0
€60,00
+
Epic 1 Posters
978-90-301-4471-7
€10,00
+
Epic 2 (incl. Scoodle)
978-90-301-4435-9
€20,30
+
Epic 2 Lerarenkit
978-11-301-4428-4
€60,00
+
Epic 2 Posters
978-90-301-5242-2
€10,00
+
Epic Tijdlijn
978-90-301-4470-0
€49,00
+
Epic Tijdlijn + Posters 1ste graad
978-90-301-6353-4
€69,00
+