Klaar voor het nieuwe schooljaar!

Met deze splinternieuwe methode duik je samen met je leerlingen op een actieve manier in het verleden.

Epic is meer dan een leerwerkboek. Toetsen, handleiding, online oefeningen … We maken van Epic een volledig pakket zodat jij je kan concentreren op je leerlingen.

Start je in september met Epic? Het nieuwe leerwerkboek is beschikbaar en de bestellingen gaan de deur uit. Ook de handleiding staat klaar in de lerarenkit op Scoodle. Veel succes in het nieuwe schooljaar!

Sneak preview op Scoodle

Activeer de sneak preview om 90 dagen lang te kunnen proeven van: de digitale versie van het leerwerkboek, de oplossingen bij hoofdstukken 1 t.e.m. 5 en de inhoudsopgave.

Troeven

Meteen naar de prehistorie

Bekijk meer

Onderzoekend leren

Bekijk meer

Historisch redeneren

Bekijk meer

Haalbare kaart

Bekijk meer

Meteen naar de prehistorie

We starten in het eerste jaar met een kort inleidend hoofdstuk. Daar werk je 2 lesuren aan. Meteen daarna duiken we in de prehistorie. Je leerlingen worden onmiddellijk geprikkeld door de verhalen en je geschiedenislessen zijn van bij de start een schot in de roos!

De vaardigheden worden voortdurend herhaald tijdens de lessen zodat je leerlingen ze aan het einde van het schooljaar goed onder de knie hebben.

Onderzoekend leren

Epic vertrekt steeds vanuit de bronnenstudie waarbij de leerlingen inductief tot een conclusie komen in een tussentijdse synthese.

Dit vraagt een actieve deelname van je leerlingen. Dit in combinatie met originele bronnen maakt je lessen zowel boeiend als onvergetelijk!

Historisch redeneren

Nodig je leerlingen uit om echt op onderzoek te gaan. Ze worden ware speurders en scherpen al doende hun historisch inzicht en onderzoeksvaardigheden aan waar in de nieuwe eindtermen zoveel nadruk op ligt.

Je leerlingen leren kritisch te staan tegenover bronnen. Ze gaan zelf op zoek naar nieuwe bronnen en denken grondig na over de bruikbaarheid ervan.
 
Zo zullen je leerlingen inzien dat geschiedenis geen vaststaand feit is maar dat onze kijk erop voortdurend kan veranderen, op basis van nieuwe bronnen.

Deze onderzoeken worden aangeboden in verschillende werkvormen, zodat jij kan kiezen welke het beste past bij jouw klasgroep.

Haalbare kaart

Epic is geschreven voor 20 lestijden. Maak je dus vooral geen zorgen als er eens een les wegvalt. Geschiedenis moet haalbaar en leuk blijven.

Op Scoodle staat er wel nog voldoende aanvullend materiaal voor de leerkrachten die twee uur geschiedenis geven in het eerste jaar.

Structuur

Thema - centrale onderzoeksvraag

Elk hoofdstuk start met een prikkelende foto die de aandacht en nieuwsgierigheid van je leerlingen wekt. Op het schutblad van het thema staat de centrale onderzoeksvraag waar je in dit thema een antwoord op zal zoeken.

Elk hoofdstuk bevat verschillende kleinere onderzoeksvragen die telkens eindigen met een korte tussentijdse synthese.

De vragen bevinden zich telkens links, de bronnen rechts.

Op het einde van elk hoofdstuk wordt de leerstof nog even samengevat op twee pagina’s. Deze pagina’s hebben telkens dezelfde opbouw. We starten met een schema, dan vatten we de leerstof samen in een langere tekst. Op de volgende pagina staan de nieuwe begrippen en hun verklaring, een opsomming van de lesdoelen én laten we de leerling een antwoord formuleren op de onderzoeksvraag.

Elk hoofdstuk eindigt met een Op Onderzoek die al dan niet uitgewerkt staat in het werkboek. Het is de bedoeling dat leerlingen hun onderzoeksvaardigheden en hun historisch redeneringsvermogen aanscherpen door de Op onderzoek. 

Na elk groot lesdeel volgt een tijdlijn die de geziene leerstof visueel samenvat.

Bepaalde vaardigheden staan op aparte kijkwijzers zodat de leerlingen deze erbij kunnen nemen tijdens de les. In het boek staat duidelijk aangegeven voor welke vragen ze een fiche mogen gebruiken.

De fiches worden afgedrukt op A5-formaat.