Leerkrachtenpanels

Nieuw in 2020: Coup de Cœur 2

Vraag de inhoudsopgave aan

In september 2020 komt de onderwijshervorming naar het tweede jaar. We zorgen ervoor dat je dan aan de slag kan met Coup de Cœur 2, conform de nieuwe eindtermen en leerplannen.

De ontwikkeling van Coup de Cœur 2 zit nu in de eerste fase, waarin we de voorlopige inhoudsopgave voorleggen aan leerkrachten die, net als jij, elke dag voor de klas staan. Met hun advies en feedback gaat onze redactie weer aan de slag. 

Benieuwd? Vraag de inhoudsopgave van Coup de Cœur 2 aan.

Plantyn Beleefsessies 2020

Doelgericht communiceren

Bekijk meer

Inzetten op strategieën

Bekijk meer

Doordacht differentiatietraject

Bekijk meer

Uitgebreide ondersteuning

Bekijk meer

Doelgericht communiceren

Vanaf de eerste les ligt in Coup de Cœur de focus op functioneel communiceren. Je leerlingen worden in elk dossier ondergedompeld in een betekenisvolle situatie: ze maken kennis met een Franstalige jongen, ze houden een feestje, ze gaan op kamp… Stuk voor stuk eenvoudige situaties waarin je leerlingen doelgericht gaan communiceren: ze vertellen hun buitenlands vriendje over hun school, ze bestellen afhaaleten, ze schrijven zich in voor het kamp… 

Inzetten op strategieën

In Coup de Cœur wisselen receptieve en productieve vaardigheden elkaar continu af, net zoals in het echte leven. Je leerlingen gaan zo bijvoorbeeld op zoek naar een voorbeeld om hun school voor te stellen, ze bekijken verschillende documenten, kiezen welk document hiervoor het meest geschikt is en gaan dan zelf een presentatie maken van hun school. Cruciaal om deze opdrachten te doen slagen, zijn de strategieën. En hier zet Coup de Cœur volop op in, impliciet door de formulering van de opgaves en expliciet door te verwijzen naar de strategieën die van toepassing zijn. 

Doordacht differentiatietraject

Coup de Cœur helpt je te differentiëren. Het En Plus gedeelte van elk dossier is opgebouwd als een differentiatietraject dat je leerlingen volledig zelfstandig kunnen doorlopen.

Vanuit het dossier worden ze verwezen naar de juiste startopdracht in En Plus: makkelijk, basis of moeilijk. Op basis van hoe goed ze deze opdracht voltooien, verwijst een handig rooster hen door naar de volgende opdracht(en) op het geschikte niveau. Leerlingen die het nog niet onder de knie hebben, krijgen zo meer inoefenkansen. Leerlingen die het reeds beheersen, worden hier uitgedaagd een stapje verder te gaan.

Hebben je leerlingen nood aan nog meer inoefening of uitdaging? Dan vinden ze op Scoodle voor elk dossier een batterij aan extra oefeningen op drie niveaus terug. 

Uitgebreide ondersteuning

De nodige ondersteuning maakt Coup de Coeur haalbaar voor alle leerlingen.

 • opgaves en grammaticakaders in het Frans en het Nederlands
 • leerstofoverzicht in het Nederlands
 • studietips doorheen het dossier in het Nederlands
 • geschikt authentiek materiaal en expliciete aandacht voor de strategieën
 • oefeningen op niveau van elke leerling
 • handig naslagwerk achteraan in het boek (Coup de main)
 • ...

Structuur

Het dossier start met een korte en leuke inleiding: filmpje, quiz...

En route 1, En route 2, En route 3 ... Elke En route start met afgebakende doelen en eindigt met een communicatieve opdracht (‘A toi maintenant') waarin de leerlingen toepassen wat ze geoefend hebben. Vóór die communicatieve opdracht evalueert de leerling hoe hij de opdrachten in de En route ervaren heeft. Een eenvoudig zelfevaluatierooster verwijst hem vanaf daar door naar de geschikte startoefening in de En Plus.

Hier vinden je leerlingen, per En Route, een uitgebreid differentiatietraject op maat. Met behulp van een handig rooster kunnen ze hun persoonlijk traject zelfstandig doorlopen. Scoodle zorgt voor nog extra inoefenkansen met oefeningen op verschillende niveaus per dossier.

In een grotere communicatieve opdracht passen je leerlingen toe wat ze hebben geoefend in de verschillende En routes. De Enfin! kan ook optioneel ingezet worden, aangezien de leerstof en vaardigheden reeds ingeoefend werden in de kleinere communicatieve opdrachten doorheen het dossier (A toi maintenant). 

 

De Coup de main is een handig naslagwerkje op het einde van het boek en bevat:
 
 • een overzicht van de strategieën per vaardigheid
 • algemene studietips om een woordenlijst, grammaticakader… te studeren
 • een bundeling van de actes de parole die aan bod gekomen zijn in de dossiers
 • een volledig overzicht van alle geziene grammatica
 • een woordenlijst met alle woorden uit de dossiers

Materialen

De lerarenkit op Scoodle bevat al het digitale materiaal:

 • handleiding
 • bordboek (met oplossingen)
 • toetsen
 • resultaatsanalyse van de online oefeningen die je leerlingen maken
 • voorstel tot jaarplan

Je leerlingen beschikken over:

 • leerwerkboek
 • e-boek met filmpjes en oplossingen indien gedeeld door de leerkracht
 • online oefenplatform met oefeningen op drie niveaus

Video's: auteurs aan het woord

We leggen enkele vragen voor aan de auteurs van de eerste graad.

 Selecteer kolommen 
Titel ISBN Prijs aantal
Coup de Coeur 1 (incl. Scoodle)
978-90-301-8326-6
€24,70
+
Coup de Coeur 1 Leerkrachtenboek
978-90-301-8313-6
€40,15
+
Coup de Coeur 1 Lerarenkit
978-11-301-4451-2
€60,00
+
Coup de Coeur 2 (incl. Scoodle)
978-90-301-4018-4
€24,70
+
Coup de Coeur 2 Leerkrachtenboek
978-90-301-4079-5
€40,15
+
Coup de Coeur 2 Lerarenkit
978-11-301-4453-6
€60,00
+