Nieuws

In de lerarenkits van Ondersteunende info, technieken en gereedschappen en Krachten en bewegingen – Constructie vind je nu vernieuwde modules (powerpointlessen). De vernieuwing houdt in:

 • nog luchtigere en aangenamere lay-out;
 • nog meer en beter tekenwerk;
 • navigatieknoppen om rechtstreeks bij het juiste lesonderwerp te komen.


In de loop van september worden de lerarenkits ook nog uitgebreid met herhalings-, studeer- of toetsvragen.

Klik hier om enkele voorbeelden te bekijken

 • de vernieuwde modules Normalisatie en Bewegingsleer of kinematica voor BM
 • een toets bij Materialenleer – Algemene inleiding en Non-ferro-metalen uit de lerarenkit Vormgeving

Digitale modules

Bekijk meer

T-skills & projecten

Bekijk meer

T-leerlijn

Bekijk meer

Digitale modules

T-skills is opgebouwd uit digitale Basismodules in de vorm van bewerkbare PowerPointpresentaties. Hierin vinden jouw leerlingen alle basisinformatie die ze nodig hebben bij het uitwerken van projecten en praktijkopdrachten. De modules zijn rijk geïllustreerd en geschreven in duidelijke taal.

Bij elke module zijn er digitale kennisoefeningen. Die geven jouw leerlingen de mogelijkheid om de kennis te herhalen en te toetsen.

Al het lesmateriaal staat voor jou verzameld in de Lerarenkit, die je raadpleegt op Scoodle.
Leerlingen ontvangen via hun T-skills Werkwijzer een activatiecode voor hun Leerlingenkit. Hierin vinden ook zij alle  basismodules en oefeningen terug. Daarnaast kun je als leerkracht materiaal vanuit jouw Lerarenkit delen met jouw leerlingen.

Voorbeelden van Basismodules zijn:

 • veiligheid, ergonomie & milieu
 • technisch tekenen
 • meettechnieken
 • materialenkennis
 • hulpgereedschappen
 • verspanende bewerkingen en gereedschappen
 • nieuwe technieken: lasercutting, 3D-printing
 • monteren en demonteren
 • solderen
 • lassen
 • elektriciteit (basis voor de metaalbewerker)
 • ...

T-skills & projecten

T-skills werkt vanuit projecten en wil daarbij niet sturend maar wel sterk ondersteunend zijn. Zo staat jouw eigenheid en pedagogische vrijheid steeds voorop.

Als leerkrachtenteam kan je je concentreren op het uitwerken en naar je hand zetten van reeds bestaande of nieuwe projecten, rekening houdend met de eigen infrastructuur, leerlingengroepen, teamsamenstelling ... Voor alle kennisitems kan je daarbij terugvallen op T-skills. 

Uiteraard zullen altijd ook theoretische lesmomenten nodig zijn. Geïntegreerd en projectmatig werken staan absoluut niet haaks op theorielessen. Wel is het belangrijk om als team te weten welke verwijzingen je naar elkaars lessen of project kan maken.

Voor alle nodige kennis die leerlingen moeten verwerven - vanuit projecten en/of tijdens aanvullende theorielessen - bieden de basismodules van T-skills de perfecte bron.

T-leerlijn

Al gehoord van de T-leerlijn van Plantyn?

We ontwikkelden een doordachte leerlijn met methodes die op elkaar aansluiten en elkaar aanvullen.
Deze T-methodes spelen optimaal in op een geïntegreerde projectmatige aanpak en vervangen het klassieke handboekenconcept.

Techniek Explora voor de eerste graad stimuleert het explorerend en projectmatig werken. Dit vernieuwend concept wordt jaarlijks geactualiseerd en houdt expliciet rekening met een technische bovenbouw. 

De methode TA/Technologie heeft een gelijkaardig concept. Het is het ideale verlengstuk van techniek voor de uren Technische activiteiten in de eerste graad. Met deze methode leren leerlingen vanaf de eerste graad zelf informatie opzoeken in functie van toepassingen en projecten.

T-skills bouwt mooi verder op Techniek Explora en TA/Technologie in de tweede graad