Beginsituatieanalyse in de klas

Bij de start van het nieuwe schooljaar wil Plantyn jullie ondersteunen bij het maken van een beginsituatieanalyse in de klas. Welke leerlingen kunnen zonder problemen starten in het nieuwe schooljaar, en welke leerlingen hebben eventueel extra ondersteuning nodig? Via verkorte leertrajecten, signaaloefeningen en remediërend materiaal bieden we jullie vanaf 1 september 2020 materiaal aan om concreet mee aan de slag te gaan.

Geschiedenis

Epic, onze methode geschiedenis voor de eerste graad, bevat aantal activerende werkvormen om de voorkennis van de leerlingen mee in kaart te brengen.

Werken met tijd wordt met een aparte oefening opgefrist.

Bij het eerste hoofdstuk wordt de algemene kennis over periodes en bronnen herhaald. Bij elke periode (prehistorie en oude nabije oosten) wordt op een speelse manier de voorkennis uit het basisonderwijs of uit het eerste jaar geactiveerd.

Door de methode stapsgewijs te volgen, krijg je dus perfect inzicht of de benodigde voorkennis bij je leerlingen aanwezig is.

Economie

Via de kijkwijzers in BUZZ, onze methode economie voor het secundair onderwijs, kan je leerlingen ondersteunen in het opfrissen van een aantal belangrijke vaardigheden bij de start van het schooljaar.

Digitale oefeningen kunnen worden ingezet om te peilen naar de beginsituatie van leerlingen en waar nodig te remediëren.

Nederlands

Impact NU 1 en 2, starten met een deel beginsituatieanalyse. Daarnaast wordt er via Scoodle een extra sleutelpakket oefeningen aangeboden. Dit sleutelpakket biedt ter opfrissing oefeningen op spelling en grammatica uit de derde graad basisonderwijs, zodat alle leerlingen een goede start kunnen nemen in het eerste jaar.

De leerwerkboeken van Impact Nederlands 3 t/m 6 starten telkens met een beginsituatieanalyse. Via deze analyse kan u als leerkracht inschatten welke leerlingen eventueel extra ondersteuning nodig hebben.

Frans

De auteurs van Coup de Coeur 1 zorgden voor een aangepaste versie van het talenpaspoort waarmee je als leerkracht je leerlingen beter kan leren kennen.

In het talenpaspoort peilen we naar de motivatie van de leerlingen: hoe graag lezen, luisteren, spreken ze? Kijken ze soms naar Franstalige filmpjes, lezen ze Franstalige boeken, zijn ze op taalkamp geweest ...? Wat vonden ze wel en niet leuk tijdens de lessen Frans in het basisonderwijs? Waarin zijn ze goed en minder goed?

Niet alleen de motivatie en interesse, maar ook de studiemethode en -houding komen aan bod. Hoe leren de leerlingen nieuwe woorden, hoe studeren ze de grammatica in? Hoe bereiden ze een spreekoefening voor? Wat vinden ze moeilijk om te studeren?

En tot slot weten we graag wat hun verwachtingen zijn. Wat verwachten ze van Frans in het eerste jaar secundair? Wat zouden ze heel graag kennen en kunnen op het einde van het jaar en waarover willen ze meer te weten komen?

Zet het talenpaspoort in om je leerlingen snel en vlot te leren kennen zodat je vervolgens concreet aan de slag kan gaan met deze informatie.

Engels
Wist je al dat Arteveldehogeschool een starttoets Engels ontwikkelde die je het niveau van je leerlingen voor de start van de lessen Engels helpt in te schatten: https://www.starttoetsengels.be/?
Aardrijkskunde

Polaris 1 voorziet op Scoodle een aparte map Beginsituatieanalyse met daarin 6 signaaltoetsen. Die signaaltoetsen zijn gebaseerd op de eindtermen en ZILL-doelen van het basisonderwijs.

Ze behandelen onderwerpen als oriënteren, situeren, weer en klimaat, landschappen, kaart/schaal/legende, aarde/zon/maan/dag/nacht.

Bij elke van deze toetsen hoort een remediërend aardewerk en/of filmpje waarmee je leerlingen die leerstof meteen weer kunnen opfrissen.

Via je lerarenkit, in het document ‘Duiding bij de Beginsituatieanalyse’ lees je hoe je hiermee aan de slag kan.

Natuurwetenschappen
Zowel HOEZO als Nerf bieden op Scoodle basisoefeningen aan rond determineren, de voedselkringloop en fotosynthese waarmee de leerling meteen aan de slag kan. Ook wordt er een pakket remediëringsoefeningen voorzien.
Wiskunde

Delta Nova 1, Delta Top 1 en Level 1 voorzien op Scoodle een reeks signaaloefeningen voor getallenleer en meetkunde en metend rekenen die peilen naar het beheersen van de nodige voorkennis uit het basisonderwijs. De signaaloefeningen verwijzen steeds duidelijk naar de hoofdstukken van Delta Nova 1 / Delta Top 1 / Level 1 waarin deze leerdoelen aan bod komen. Zo kan je bij het begin van het schooljaar inschatten hoever je leerlingen staan, zowel individueel als klassikaal.

Gebruikers van Delta Nova 2, Delta Top 2 en Level 2 kunnen op Scoodle terecht voor een bundel ‘basisrekenvaardigheden’ met daarin specifiek oefeningen op rekenvaardigheden uit het eerste jaar die goed beheerst moeten worden om een mooie start te kunnen maken in het tweede jaar.

<b>Scoodle helpt bij afstandsleren</b>

Scoodle helpt bij afstandsleren

In deze tijden willen wij van Plantyn er eens te meer zijn voor jou en je bijstaan in deze periode van afstandsonderwijs. Ontdek hier hoe Scoodle jou helpt bij het afstandsleren:

  • Oplossingen delen uit het bordboek
  • Scoodle & Smartschool Live
  • Lesmateriaal delen
  • Opdrachten klaarzetten voor leerlingen
  • Klassen aanmaken
  • Uitgebreide ondersteuning
Ontdek hoe Scoodle echt helpt bij afstandsleren

Leesopdrachten Secundair Onderwijs

Download hier de bestanden per graad

Online methode-toelichting?

Ook vanop afstand blijven we beschikbaar. Via een online toelichting, helemaal op maat van de vakgroep, bezorgen we jou en je collega's alle informatie.

Contacteer jouw regioverantwoordelijke