De uitdaging voor sterke rekenaars

Jasper is sterk in rekenen. Hij heeft geen boodschap aan steeds dezelfde oefeningen en wil uitgedaagd worden.

Heb jij ook leerlingen als Jasper in je klas?
Met De Wiskanjers Twist motiveer je sterke leerlingen met behulp van nieuwe uitdagende opdrachten.

 • Methode-onafhankelijk
 • Geen extra maar ander werk
 • Opgebouwd volgens de taxonomie van Bloom
 • Zelfstandig werken
 • Feedbackmoment met de klas

Bestel nu
De Wiskanjers Twist bestaat per leerjaar uit 1 of 2 werkboeken. Elk werkboek bevat steeds al het nodige materiaal zodat je leerling zelfstandig aan de slag kan (inclusief spelbord en stanskaarten).

Sterke leerlingen mét zin in wiskunde

Geen 'extra', maar 'ander' werk

Twist is speciaal ontwikkeld voor sterke rekenaars en bevat verrijkende en verbredende opdrachten zonder al te veel vooruit te lopen op de leerstof. 

 • Doelgericht werken
  Daag je leerlingen uit om na te denken over oplossingsstrategieën en verbeter hun inzicht.
   
 • Zelfstandig aan de slag
  Scherp autonomie en motivatie aan bij de leerlingen. Plus, door het handig planningsoverzicht kan jij, als leerkracht, alles eenvoudig opvolgen.
   
 • Samenwerken
  Leer je leerlingen samen op zoek te gaan naar oplossingen en deze voor te stellen.
   
 • Korte feedbackmomenten
  Door terugkoppeling ontstaat er terug aansluiting met de klas.

Voorbeeldopdrachten: nadenken over oplossingsstrategieën, op het internet zoekopdrachten uitvoeren, zelf nieuwe opdrachten bedenken en creatieve oefeningen maken.

 

 

 

 

Geknipte aanvullding bij elke methode

Twist sluit perfect aan bij De Wiskanjers, maar dit methode-onafhankelijk materiaal is naast elke andere methode bruikbaar. Het is opgebouwd volgens de taxonomie van Bloom:

 • Werkboeken (De Wiskanjers)
  De eerste drie ordes volgens het gewone didactische proces komen systematisch aan bod: kennen, begrijpen en toepassen. De hogere ordes komen eerder selectief aan bod.
   
 • Twistboekjes
  Hier gaan we altijd verder naar de volgende drie ordes: analyseren, synthetiseren en creëren.
   

Wanneer overstappen naar Twist?

 • Werk je met De Wiskanjers? Dan vind je in je lerarenkit een compacte route met een selectie uit de kern- en uitdagingsoefeningen.
 • Werk je met een andere methode? Dan kan je zelf als leerkracht bepalen wanneer een leerling de leerstof voldoende beheerst.

Digitale ondersteuning met De Wiskanjers Twist Lerarenkit

In Scoodle vind je bij De Wiskanjers Twist een aparte lerarenkit voor alle leerjaren.

Deze lerarenkit bevat:

 • de oplossingen van alle werkboeken
 • mediafragmenten
 • bordboeken
 • compacte route bij De Wiskanjers
   

De prijs van de lerarenkit is € 50 per schooljaar voor het hele schoolteam.
Deze lerarenkit is gratis voor scholen die het Scoodle Sprint-pakket van De Wiskanjers gebruiken.

Download gratis zorgtips: hoogbegaafdheid in de klas

We stemmen ons onderwijsaanbod steeds meer af op de specifieke onderwijsbehoeften van elk kind.

Scholen zetten daarom in op een meersporenbeleid om een passende ondersteuning te bieden aan zowel leerlingen met leermoeilijkheden als leerlingen met een leervoorsprong.

Toch vinden hoogbegaafde leerlingen nog steeds moeilijk hun plek binnen dit meersporenbeleid.

Daarom bieden we je deze concrete handvaten om in je klas mee aan de slag te gaan.

Download