<b>Wat als ...</b>

Wat als ...

je een kind met dyscalculie in je klas hebt? Of een leerling die snel afgeleid is?

Dan is De Wiskanjers Schoolzorg ideaal om te gebruiken!
Deze 13-delige schoolzorgmappenreeks bevat de leerstof vanaf het eerste leerjaar t.e.m. het zesde leerjaar: alle minimumdoelen die leerlingen moeten verwerven om op het einde van de lagere school een getuigschrift te behalen.

Alle werkblaadjes zijn bovendien prikkelarm en hebben steeds een vaste structuur. Perfect voor een leerling die anders te snel afgeleid is!

  • Direct inzetbaar, want leerdoelgebonden én methode-onafhankelijk
  • Ideaal als remediëringsmateriaal bij elk domein
  • Volledig individueel leer- en oefentraject opstellen op maat van elk kind
  • Ook beschikbaar voor taal: ontdek De Taalkanjers Schoolzorg

Bestel nu

Probeer De Wiskanjers Schoolzorg gratis uit!

Download voorbeeldpagina's, de inhoudstafel en de werkwijze en ga samen met je leerlingen aan de slag.

Jouw methode-onafhankelijke zorgoplossing voor wiskunde

Extra remediëring op maat van elk kind

De Wiskanjers Schoolzorg bestaat uit 13 methode-onafhankelijke schoolzorgmappen. 
Deze reeks bevat de leerstof vanaf het eerste t.e.m. het zesde leerjaar. Alle minimumdoelen die leerlingen moeten verwerven om op het einde van de lagere school een getuigschrift te behalen.

Ideaal om in te zetten voor fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm.

  • Fase 2 - extra remedïeringsmateriaal bij een bepaald wiskundedomein
  • Fase 3 - selecteer uit de verschillende domeinen en stel zo gemakkelijk een individueel leertraject op maat van elk kind

De mappen zijn niet leerjaar- maar leerdoelgebonden. Je gaat als leerkracht binnen de mappen op zoek naar het materiaal dat qua niveau het best aansluit bij je leerling. De moeilijkheidsgraad wordt stapsgewijs verhoogd.

De vaste structuur van de prikkelarme werkbladen helpt leerlingen zelfstandig te werken. Elke les begint met een onthoudkader, een doe-kader en inoefen- en toepassingsopdrachten.

Boei bevat inoefenmateriaal om de rekenvoorwaarden te bereiken en zo vlot te kunnen starten in het eerste leerjaar.

Deze mappen zijn perfect bruikbaar in de derde kleuterklas als inoefenmateriaal, maar ook in het eerste leerjaar als differentiatiemateriaal indien de rekenvoorwaarden onvoldoende gekend zijn. 
 

De Rekenmonsters herleiden alle leerplandoelen van het eerste t.e.m. het vierde leerjaar tot kerndoelen. De focus in de mappen ligt slechts op één doel zodat je als leerkracht een individuele remediërende leerlijn op maat kan bepalen.

Voor elk kerndoel is er een prikkelarm werkblad uitgewerkt dat vertrekt vanuit een concrete situatie. Doen en handelen gaan over naar een schematische voorstelling om te komen tot een abstracte oefening. Zo sluiten je leerlingen weer aan bij de klasles (= CSA-principe).

Alle werkbladen worden gebundeld per domein, van gemakkelijk naar moeilijk. Dit geeft als voordeel dat je perfect kan inspelen op elk specifiek onderdeel.

De Rekenmonters geven je hierdoor de mogelijkheid om perfect te differentiëren of een volledig individueel leertraject uit te werken.

 

 

Alle doelen om naar de B-klas te gaan of om prikkelarme extra opstapoefeningen te geven in de derde graad worden gebundeld in deze twee mappen. Beide mappen herwerken alle basisdoelen tot een toegankelijk werkblad, started met onthoudkaders of een stappenplan.

Digitale ondersteuning met De Wiskanjers Zorgkits

Bij De Wiskanjers Schoolzorg horen drie lerarenkits. Elke zorgkit is toegankelijk voor het hele schoolteam.
Prijs per schooljaar voor het hele team:

    Zorgkit Boei Zorgkit Rekenmonsters    Zorgkit Curriculumdifferentiatie Zorgkit Compleet
  € 50 € 150    € 50  € 200
(= € 50 korting)
Bestel hier  Bestel hier Bestel hier Enkel bestelbaar via klantendienst
Bevat bordboeken en werkblaadjes
 

Bevat bordboeken, oplossingen, kopieerbladen en
doelenlijst
Bevat bordboeken, oplossingen en  leerplandoelen. Bevat Boei, Rekenmonsters en Curriculumdifferentatie

 

 

 

Download gratis zorgtips: remediëring in de klas

We stemmen ons onderwijsaanbod steeds meer af op de specifieke onderwijsbehoeften van elk kind.

Scholen zetten daarom in op een meersporenbeleid om een passende ondersteuning te bieden, zeker voor leerlingen met leermoeilijkheden.

Daarom bieden we je deze concrete handvaten om in je klas mee aan de slag te gaan.

Download