Jouw kant-en-klare rekenoplossing

Met deze 13-delige mappenreeks bieden we een methode-onafhankelijke rekenoplossing waarmee we alle leerlingen Kanjers maken in wiskunde.

 • Alle rekendoelen worden behandeld
 • Selecteren uit verschillende domeinen om te differentiëren
 • Volledig individueel leer- en oefentraject opstellen op maat van elk kind

Bestel nu

De Wiskanjers Schoolzorg mappen

Boei bevat inoefenmateriaal om de rekenvoorwaarden te bereiken en zo vlot te kunnen starten in het eerste leerjaar. Deze mappen zijn perfect bruikbaar in de derde kleuterklas als inoefenmateriaal, maar ook in het eerste leerjaar als differentiatiemateriaal indien de rekenvoorwaarden onvoldoende gekend zijn.

 

De Rekenmonsters herleiden alle leerplandoelen van het eerste t.e.m. het vierde leerjaar tot kerndoelen. Voor elk kerndoel is er een prikkelarm werkblad uitgewerkt dat vertrekt vanuit een concrete situatie. Doen en handelen gaan over naar een schematische voorstelling om te komen tot een abstracte oefening. Zo sluiten je leerlingen weer aan bij de klasles.

Alle werkbladen worden gebundeld per domein, van gemakkelijk naar moeilijk. Dit geeft als voordeel dat je perfect kan inspelen op elk specifiek onderdeel. De Rekenmonsters geven je de mogelijkheid om perfect te differentiëren of een volledig individueel leertraject uit te werken.

 

Alle doelen om naar de B-klas te gaan of om prikkelarme extra opstapoefeningen te geven in de derde graad worden gebundeld in deze twee mappen. Curriculumdifferentiatie herwerkt alle basisdoelen tot een toegankelijk werkblad, started met onthoudkaders of een stappenplan.

Digitale ondersteuning met De Wiskanjers Zorgkits

Bij De Wiskanjers Zorg horen drie zorgkits. Deze bevatten onder meer:

 • de bordboekenversies van deze mappen, inclusief oplossingenlaag zodat de oplossingen stap voor stap getoond kunnen worden
   
 • digitale oplossingen in PDF
   
 • extra kopieerbladen (Rekenmonsters) en extra werkblaadjes (Boei)
   

Elke zorgkit is toegankelijk voor het hele schoolteam. Prijs per schooljaar voor het hele team:

        Zorgkit Boei                   Zorgkit      Rekenmonsters    Zorgkit Curriculumdifferentiatie
   € 50    € 150    € 50
   Bestel hier    Bestel hier    Bestel hier

 

→  Voordelige setprijs: 3 zorgkits voor € 200 (€ 50 korting)

Heb je interesse? Bestel via klantendienst@plantyn.com.