De uitdaging voor sterke talenknobbels

Sarah is sterk in taal. Zij heeft geen boodschap aan steeds dezelfde oefeningen en wil uitgedaagd worden.

Heb jij ook leerlingen als Sarah in je klas?
Met De Taalkanjers Twist motiveer je sterke leerlingen met behulp van nieuwe uitdagende opdrachten.

 • Methode-onafhankelijk
 • Geen extra, maar ander werk
 • Opgebouwd volgens de taxonomie van Bloom
 • Zelfstandig werken
 • Feedbackmoment met de klas

Bestel nu
De Taalkanjers Twist bestaat per leerjaar uit 1 werkboek. Elk werkboek bevat steeds al het nodige materiaal zodat je leerling zelfstandig aan de slag kan (inclusief spelbord en stanskaarten).

Sterke leerlingen mét zin in taal

Geen 'extra', maar 'ander' werk

Twist is speciaal ontwikkeld voor leerlingen die sterk zijn in taal en spelling en bevat verrijkende en verbredende opdrachten zonder al te veel vooruit te lopen op de leerstof.

 • Doelgericht werken
  Daag je leerlingen uit om na te denken over oplossingsstrategieën en verbeter hun inzicht.
   
 • Zelfstandig aan de slag
  Scherp autonomie en motivatie aan bij de leerlingen. Door het handig planningsoverzicht volg je eenvoudig alles op. De leerlingen mogen twee hulpkaarten inzetten die jouw interventietijd beperken.
   
 • Samenwerken
  Leer leerlingen samen op zoek te gaan naar oplossingen en die voor te stellen.
   
 • Korte feedbackmomenten
  Door terugkoppeling ontstaat er aansluiting met de rest van de klas.

Voorbeeldopdrachten: nadenken over oplossingsstrategieën, op het internet zoekopdrachten uitvoeren, zelf nieuwe opdrachten bedenken en creatieve oefeningen maken.

 

 

 

 

Geknipte aanvulling bij elke methode

Twist sluit perfect aan bij De Taalkanjers, maar dit methode-onafhankelijk materiaal is perfect bruikbaar naast elke andere methode. Het is opgebouwd volgens de taxonomie van Bloom:

 • Werkboeken (De Taalkanjers) 
  De eerste drie ordes volgens het gewone didactische proces komen systematisch aan bod: kennen, begrijpen en toepassen. De hogere ordes komen eerder selectief aan bod.
   
 • Twistboekjes
  Hier gaan we altijd verder naar de volgende drie ordes: analyseren, synthetiseren en creëren.
   

Wanneer overstappen naar Twist?

 • Werk je met De Taalkanjers? Dan vind je in je lerarenkit een compacte route met een selectie uit de kern- en uitdagingsoefeningen.
 • Werk je met een andere methode? Dan kan je zelf als leerkracht bepalen wanneer een leerling de leerstof voldoende beheerst.

Digitale ondersteuning met De Taalkanjers Twist lerarenkit

In Scoodle vind je bij De Taalkanjers Twist een aparte lerarenkit voor alle leerjaren.

Deze lerarenkit bevat:

 • verbetersleutel: alle oplossingen van alle werkboeken
 • mediafragmenten
 • bordboeken
 • compacte route bij De Taalkanjers
   

De prijs van de lerarenkit is € 50 per schooljaar voor het hele schoolteam.
Deze lerarenkit is gratis voor De Taalkanjers-gebruikers.

Download gratis zorgtips: hoogbegaafdheid in de klas

We stemmen ons onderwijsaanbod steeds meer af op de specifieke onderwijsbehoeften van elk kind.

Scholen zetten daarom in op een meersporenbeleid om een passende ondersteuning te bieden aan zowel leerlingen met leermoeilijkheden als leerlingen met een leervoorsprong.

Toch vinden hoogbegaafde leerlingen nog steeds moeilijk hun plek binnen dit meersporenbeleid.

Daarom bieden we je deze concrete handvaten om in je klas mee aan de slag te gaan.

Download