<b>De Taalkanjers Spelling</b>

De Taalkanjers Spelling

 • Focus op 1 spellingmoeilijkheid
 • Duidelijke structuur
 • Graduele opbouw
 • Zichtbare differentiatie
 • Weer- en meeroefeningen
 • Gratis instructiefilmpjes en Scoodle Play
 • Zorg op maat van elk kindVraag nu je personeelsmeeting aan

Kiezen voor De Taalkanjers Spelling

Iedere les focust op één spellingmoeilijkheid. Er is een duidelijke graduele opbouw binnen elk leerjaar én over de leerjaren heen.

Alle oefeningen binnen de les worden op drie niveaus aangeboden. Zo krijgt elke leerling voldoende inoefening op zijn of haar niveau en testen we optimaal of de regel geautomatiseerd is.

Motivatie en fun bij je leerlingen verzekerd met leuke spelvormen zoals kruiswoordraadsels, woordzoekers, quizjes ...

De Taalkanjers Spelling biedt een vaste structuur aan leerkracht en leerlingen: een herkenbare houvast en continu zicht op het leerproces.

Elk leerjaar bestaat uit Na iedere lesweek vind je een herhalingsles in het werkboek. Daarbij worden alle  thema's met een vaste driewekenstructuur. Elke les is opgebouwd uit dezelfde vijf delen:

 • Dit kan ik al!
 • Deze les gaat over ...
 • Aan de slag!
 • Flitsdictee
 • Reflectie

Je handleiding is je houvast: het lesverloop is duidelijk uitgeschreven. Je vindt er ook de oplossingen van het werkboek in terug. Zo bespaar je tijd op je lesvoorbereiding.

In het spellingboek zitten onthoudkaders en per les een 'Dit kan ik al!' en 'Dit heb ik vandaag geleerd'-overzicht. Je leerlingen krijgen zo een duidelijk zicht op het eigen leren.

Oefenen = veel kansen bieden tot herhaling en automatiseren.
Daarom biedt De Taalkanjers Spelling ruim voldoende oefenkansen aan in het spellingboek.

De gedifferentieerde oefeningen zorgen voor extra inoefenkansen, verdieping en automatisatie.
Een vaste herhalingsles op niveau zorgt voor extra verankering op maat van elk kind.

Je leerlingen kunnen online oefenen in Scoodle Play. Daarnaast verwijzen we voor jou als leerkracht naar de gratis instructiefilmpjes. Die filmpjes kun je tijdens de les inzetten als pre-teaching of thuis als ondersteuning bij huiswerk of voorbereiding voor een toets.

Dit alles is opgenomen binnen je normale weekstructuur. Praktisch haalbaar en kant-en-klaar beschikbaar!

De Taalkanjers Spelling wil van elke leerling een kanjer in spelling maken!

Daarvoor heeft De Taalkanjers Spelling een volledig aanbod aan kant-en-klaar zorgmateriaal.
Dit uitgebreid zorgpakket biedt jou alle hulp bij leerlingen die extra aandacht vragen.

 • Fase 0: Brede basiszorg
  • Geïntegreerd in het spellingboek door de gedifferentieerde oefeningen
  • Gedifferentieerde herhaling tijdens de vaste herhalingsles
    
 • Fase 1: Verhoogde klaszorg
  • Leerjaargebonden klaszorgmappen: remediëringsmateriaal, stappenplannen en hulpkaarten
  • Twist: voor talige leerlingen met extra uitdagingsoefeningen
    
 • Fase 2: Uitbreiding van schoolzorg + Fase 3: IAC

  De methode-onafhankelijke Taalkanjers Schoolzorgmappen bieden prikkelarme werkbladen voor extra zorgondersteuning.
   
  • Ideaal als remediëringsmateriaal voor leerlingen die een stapje terug moeten zetten voor een bepaald vakonderdeel.
  • Stippel gemakkelijk een individueel taaltraject uit op maat van elk kind

> Meer info over De Taalkanjers Schoolzorg.

We begeleiden jou als leerkracht of zorgondersteuner graag in het realiseren van een geïntegreerde aanpak waarbij elke leerling optimale ontwikkelingskansen krijgt.

Daarom bieden we je continue begeleiding doorheen het hele schooljaar:

 • Je bereidt op de gratis Zomerschool samen met de andere instappers de eerste lessen voor.
 • Je krijgt digitale ondersteuning zodat je snel weet waar alles staat.
 • Gedurende de rest van het schooljaar kan je steeds terecht bij onze hulplijn.

Maak ook deel uit van dit enthousiast netwerk van Kanjerleerkrachten en sta nooit alleen!