<b>Wat als ...</b>

Wat als ...

je een anderstalige nieuwkomer in je klas hebt? Of een langdurig zieke leerling?

Dan is De Taalkanjers Schoolzorg ideaal om te gebruiken!
Deze 13-delige schoolzorgmappenreeks bevat de leerstof vanaf het eerste leerjaar t.e.m. het zesde leerjaar: alle minimumdoelen die leerlingen moeten verwerven om op het einde van de lagere school een getuigschrift te behalen.

Map 1 focust op elke leesletter afzonderlijk en is daardoor ideaal om uitgebreid stil te staan bij de juiste klank-letterkoppeling en mogelijke auditieve verwarringen. Perfect voor anderstalige nieuwkomers!

 • Direct inzetbaar, want leerdoelgebonden én methode-onafhankelijk
 • Map 1 perfect bruikbaar voor anderstalige nieuwkomers
 • Ideaal als remediëringsmateriaal bij elk domein
 • Gemakkelijk een individueel taaltraject op maat van elk kind
 • Leesplezier centraal
 • Ook beschikbaar voor wiskunde: ontdek De Wiskanjers Schoolzorg

Bestel nu de volledige reeks aan een voordeelprijs: 11 + 2 gratis
Je downloadt nu een bestelformulier in Excel. Om van de voordeelprijs te profiteren moet je het bestand terugsturen naar basisonderwijs@plantyn.com.

Mappen kunnen ook afzonderlijk besteld worden.

Probeer De Taalkanjers Schoolzorg gratis uit!

Download voorbeeldpagina's, de inhoudstafel en de werkwijze en ga samen met je leerlingen aan de slag.

Jouw methode-onafhankelijke zorgoplossing voor taal

Extra remediëring op maat van elk kind

De Taalkanjers Schoolzorg bestaat uit 13 methode-onafhankelijke schoolzorgmappen. 

 • Map 1: aanvankelijk lezen - Ook perfect voor anderstalige nieuwkomers
 • Map 2-13: miniumdoelen taal

Deze reeks bevat de leerstof vanaf het eerste t.e.m. het zesde leerjaar. Alle minimumdoelen die leerlingen moeten verwerven om op het einde van de lagere school een getuigschrift te behalen.

Ideaal om in te zetten voor fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm.

 • Fase 2 - extra remedïeringsmateriaal bij een bepaald taaldomein
 • Fase 3 - selecteer uit de verschillende domeinen en stel zo gemakkelijk een individueel taaltraject op

De mappen zijn niet leerjaar- maar leerdoelgebonden. Je gaat als leerkracht binnen de mappen op zoek naar het materiaal dat qua niveau het best aansluit bij je leerling. De moeilijkheidsgraad wordt stapsgewijs verhoogd.

De vaste structuur van de prikkelarme werkbladen helpt leerlingen zelfstandig te werken. Elke les begint met een onthoudkader, een doe-kader en inoefen- en toepassingsopdrachten.

Map 1 werkt specifiek rond het thema aanvankelijk lezen. Hierin worden de deelvaardigheden geoefend die nodig zijn om te komen tot lezen.

We besteden daarbij extra aandacht aan het oefenen van de foneem-grafeemkoppelingen, het lezen van letterclusters, MKM-woorden en visuele en auditieve verwarringen.

Er is bewust gekozen om binnen deze map alleen met leesletters te werken. 

Perfect om ook te gebruiken voor anderstalige nieuwkomers!

 • Correcte klank-letterkoppeling
  In de map wordt elke leesletter afzonderlijk aangeboden. Zo kun je met anderstalig nieuwkomers ruim stilstaan bij de juiste klank-letterkoppelingen in het Nederlands.
 • Auditieve discriminatie
  Alle typische auditieve verwarringen die in het Nederlands mogelijk zijn, worden afzonderlijk aangeboden. Zo kan er ook intensief geoefend worden op de  auditieve discriminatie.

Voorbeeldmateriaal:

Vanaf map 2 t.e.m. map 13 worden de minimumdoelen van taal van de lagere school verder geoefend.
Elke map bevat lessen uit de zes verschillende domeinen van taal:

 • luisteren
 • spreken
 • lezen
 • schrijven
 • spelling
 • taalbeschouwing

Doorheen de mappen blijven we het leesplezier bij kinderen motiveren.

Het niveau wordt map per map opgebouwd. In map 2 en map 3 staan geen hoofdletters, omdat we  ervan uitgaan dat deze lessen gebruikt zullen worden voor leerlingen bij wie het leesniveau nog heel laag ligt. Vanaf map 4 staan er wel hoofdletters en worden de leesteksten en instructies ook iets moeilijker.

De lessen zitten georderd per domein, maar het is zeker niet  de bedoeling om de lessen chronologisch te doorlopen. Je kiest als leerkracht zelf welke lessen op welk moment aan bod komen. Probeer indien mogelijk het lesonderwerp van het IAC of van de remediëring zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de leerstof die je op dat moment aan de klasgroep aanbiedt.

Bij elke map zit bovendien een cd met luisterfragmenten waarop zowel de instructies als de concrete opdrachten staan.

Digitale ondersteuning met De Taalkanjers Schoolzorgkit

Bij De Taalkanjers Schoolzorg hoort een aparte lerarenkit. Deze lerarenkit bevat:

 • de oplossingen van alle mappen
 • mediafragmenten
 • doel- en concordantielijsten
 • bordboeken

Prijs van de lerarenkit is € 200 per schooljaar voor het hele schoolteam.

Download gratis zorgtips: remediëring in de klas

We stemmen ons onderwijsaanbod steeds meer af op de specifieke onderwijsbehoeften van elk kind.

Scholen zetten daarom in op een meersporenbeleid om een passende ondersteuning te bieden, zeker voor leerlingen met leermoeilijkheden.

Daarom bieden we je deze concrete handvaten om in je klas mee aan de slag te gaan.

Download