<b>Chill met ZILL</b>

Chill met ZILL

In februari en maart 2019 organiseerden wij onze Chill met Zill-infosessies voor leerkrachten en directie basisonderwijs. Teams uit heel Vlaanderen kwamen langs om samen helemaal Chill naar ZILL te gaan.

  • Hoe inspireert en motiveert het nieuwe ZILL-leerplan?
  • Concrete hulpmiddelen voor een geïntegreerde en haalbare aanpak
  • Kanjermethodes op maat van ZILL voor taal, wiskunde en WO
  • Scoodle en Scoodle Play als digitale top-ondersteuning
  • Een tof CHILL-pakket voor het grootste team per sessie

Jij bent CHILL. Ook met ZILL!

Waarom een leerplan?

We geven uiteraard niet zomaar les. We willen immers de eindtermen en ontwikkelingsdoelen bereiken met zoveel mogelijk van onze leerlingen.

"Eindtermen zijn minimumdoelen die leerlingen op een bepaald ogenblik moeten bereiken (bv. op het einde van het lager onderwijs). Ontwikkelingsdoelen zijn minimumdoelen die de leerlingen niet noodzakelijk moeten bereiken, maar die de school wel moet nastreven."

De eindtermen en ontwikkelingsdoelen moeten duidelijk verwerkt zijn in de leerplannen, de werkplannen en de leerboeken die de scholen gebruiken. Een leerplan is een overzicht van de leerstof die in een klas moet worden behandeld. Alle scholen in Vlaanderen en Brussel die erkend zijn door het Ministerie van Onderwijs en Vorming zijn verplicht een door de overheid goedgekeurd leerplan te volgen.

Wat is het nieuwe ZILL-leerplan?

  • Het leerplan is volledig digitaal en bestaat uit een website en een selector.
  • Deze selector is ook gekoppeld aan Scoodle, iOmniwize en iKklik!
  • Er zijn 10 ontwikkelvelden waarvan 4 persoonsgebonden en 6 cultuurgebonden
Scholen kunnen vanaf 1 september 2018 instappen. Maar uitzonderlijk kan je er ook voor kiezen om pas in 2019 of 2020 te starten.

Materiaal op maat van je ZILL-leerplan!

Plantyn zorgt voor aangepast leerkrachtenmateriaal. Zo moet jij je geen zorgen maken!

Je werkt volledig conform jouw leerplan. Je vindt je leerplandoelen in je handleiding en/of lerarenkit.
Alle ZILL-leerplandoelen staan klaar op je digitale lesfiches in je lerarenkit.
Alles is gemakkelijk aanpasbaar aan je eigen klassituatie
In Scoodle, iOmniwize en iKklik vraag je snel overzichten op van alle behandelde doelen.