Waarom een leerplan?

We geven uiteraard niet zomaar les. We willen immers de eindtermen en ontwikkelingsdoelen bereiken met zoveel mogelijk van onze leerlingen.

"Eindtermen zijn minimumdoelen die leerlingen op een bepaald ogenblik moeten bereiken (bv. op het einde van het lager onderwijs). Ontwikkelingsdoelen zijn minimumdoelen die de leerlingen niet noodzakelijk moeten bereiken, maar die de school wel moet nastreven."

De eindtermen en ontwikkelingsdoelen moeten duidelijk verwerkt zijn in de leerplannen, de werkplannen en de leerboeken die de scholen gebruiken. Een leerplan is een overzicht van de leerstof die in een klas moet worden behandeld. Alle scholen in Vlaanderen en Brussel die erkend zijn door het Ministerie van Onderwijs en Vorming zijn verplicht een door de overheid goedgekeurd leerplan te volgen.

Wat is het GO!-leerplan?

  • De leerplannen bestaan in een papieren versie
  • Je kan ze ook als pdf downloaden op de website van het GO!
  • Ze bestaan uit een algemeen deel en specifieke doelstellingen die je met je leerlingen dient te bereiken.
  • leerplan is een leidraad maar biedt ook nog voldoende ruimte voor eigen inbreng.
  • En dit in functie van je leerlingen en de omgeving waar je school zich bevindt.
Naast een algemeen deel dat de inleiding vormt tot de leerplannen bestaat er een leerplan voor: Frans, Lichamelijke opvoeding, Media, Muzische vorming, Nederlands, Wereldori├źntatie en Wiskunde.

Materiaal op maat van je leerplan!

Plantyn zorgt voor aangepast leerkrachtenmateriaal. Zo moet jij je geen zorgen maken!

Je werkt volledig conform jouw leerplan. Je vindt je leerplandoelen in je handleiding en/of lerarenkit.
Al je leerplandoelen staan klaar op de digitale lesfiches in je lerarenkit.
Alles is gemakkelijk aanpasbaar aan je eigen klassituatie
In Scoodle, iOmniwize en iKklik vraag je snel overzichten op van alle behandelde doelen.