iOmniwize is de geïntegreerde online oplossing met een gedeelde agenda, gekoppelde zorgdossiers, schoolrapporten en een communicatieluik. Het totaalpakket heeft als voordeel dat je in team doelgericht kunt (samen)werken en veel tijd bespaart.

Voor meer informatie over iOmniwize kan je jouw regioverantwoordelijke contacteren.

Troeven

 • Vlot lessen plannen en voorbereiden door kant-en-klaar materiaal
 • Beleidsmatig, doelgericht en inzichtelijk werken met eindtermen, leerplandoelen en lesdoelen met de hele school(gemeenschap)
 • Lesfiches delen met collega's
 • Kleurcodes per vak
 • Plannen in een dag- of weekschema
 • Meerdere types schoolweken in je agenda plaatsen (bv: zwemweek)
 • ...
 • Verrijkte methodefiches voor Plantyn-methodes met alle inhoud van je lessen (werkblad, kopieerblad, bordboek, ...),  netjes opgeknipt per les
 • Ook de leerplandoelen zijn gekoppeld aan de lesinhouden.
 • Uitgebreid leerlingendossier
 • Eenvoudig observaties registreren
 • NIEUW: Klasscreening
  • Elke klas op een efficiënte manier en overzichtelijke manier evalueren door gebruik te maken van kleurcodes, scores of picto's.
  • De gegevens van de screening worden automatisch toegevoegd aan het leerlingendossier
  • Beschikbare screenings: Boone-Kleuters met extra zorg, Salto, Toeters, Kantrabas, Avi, CEGO, ...
 • Toetsen en evaluaties registreren en rapporteren
 • Op maat van jouw school en jouw pedagogisch project
  • puntenrapport, letterrapport, tekstrapport of met tekeningen
 • Scores eenvouding ingeven
 • Toevoegen van besluiten, persoonlijke opmerkingen, ...
 • Integratie van de evaluatieformulieren
 • Koppling leerplandoelen, eindtermen en ontwikkelingsdoelen mogelijk

 

Met iOmniwize communiceer je rechtstreeks met alle leerkrachten, met de ouders van je leerlingn en met externen (CLB, logopedist, ...)

Je kiest zelf hoe je communiceert: via een intern bericht, via e-mail of via sms. Zo zorg je voor een professionele aanpak op school en hoe je geen extra programma te gebruiken.

FAQ's en helpdesk

Op de supportsite vind je een schat aan informatie: stappenplannen, instructievideo's, FAQ's ...