Zo vier je coronaproef het einde van het schooljaar

Het einde van dit aparte schooljaar verloopt dit jaar iets anders. Want de lockdown en coronamaatregelen zorgden ervoor dat de eindbeoordelingen, oudercontacten, studieadviezen en feestelijke afsluiters een andere invulling krijgen. Een uitdaging voor de klastitularis! Dus bedachten wij enkele alternatieven.

Alternatieve eindevaluaties
Het klassieke eindrapport moet dit jaar waarschijnlijk de duimen leggen tegen een permanente evaluatie. Toch kan je de eindevaluatie naar een hoger niveau tillen door de leerlingen aan zelfevaluatie te laten doen door middel van een smileyrapport: laat hen per vak hun eigen werkhouding, werktempo en vooruitgang beoordelen aan de hand van smileys of duimpjes. Ook een portfolio van hun beste opdrachten doorheen het jaar geeft een mooie samenvatting. 

Het ‘andere’ oudercontact
Betrek ouders in het thuisonderwijs van de laatste weken en vraag hen een verslagje te schrijven van hoe ze deze periode hebben ervaren. Laat dit een persoonlijke inleiding zijn van het (digitale) oudercontact. 

Studieadvies heruitgevonden
Leerlingen die de eerste of de derde graad afronden, krijgen normaal gezien een persoonlijk studieadvies. De kans dat die iets minder beargumenteerd is, door gebrek aan input, is reëel. Nodig je leerlingen daarom uit voor een persoonlijk (video)gesprek over hun studiekeuze en zoom in op de taken die de leerling graag en snel deed tijdens het thuisonderwijs. Wedden dat er snel een favoriete studierichting uitkomt?

Afscheid op afstand
Het einde van het schooljaar gaat uiteraard gepaard met het afscheid van je klas, snif! Doe daarom nog een laatste virtuele klasuitstap samen of waarom spelen jullie geen online of offline quiz over het afgelopen schooljaar? 

Proclamatie anno 2020
Het einde van het secundair is een mijlpaal in ieders leven. En daar hoort volgens elke laatstejaars een Hollywoodwaardige proclamatie bij. Al zal die dit jaar iets bescheidener zijn. Gelukkig kan iedere leerling zichzelf via Instagram voorzien van een afstudeerhoedje. Maar ook een mondmasker met #Tisgelukt of #graduated oogt leuk. Willen jullie nog een stapje verder gaan? Organiseer dan een baseballwedstrijd waarbij de meest sportieve laatstejaars het opnemen tegen een leerkrachtenteam. Handen wassen voor de wedstrijd begint en… spelen maar! 

Daarna rest er je nog één ding: schoolboeken toe en genieten maar! Fijne zomervakantie.

 
DISQUS EMBED