“Een co-teacher in de klas? Dat is dubbele winst.”

24/09/2019

FLEX-UREN WISKUNDE, FRANS EN NEDERLANDS

Sylvie Leys: “Leerkrachten wiskunde, Frans en Nederlands krijgen bij ons op school elke week een flex-uur ingeroosterd. Dat is een uur waarop ze niet zelf lesgeven in hun eigen klas, maar een vakcollega ondersteunen tijdens zijn of haar lesuur.”

De manier waarop die ondersteuning gebeurt, is erg afhankelijk van de noden die de leerlingen op dat moment hebben. Sylvie Leys: “De co-teacher begeleidt bijvoorbeeld samen met de hoofdleerkracht een hoekenwerk, in hetzelfde lokaal. Waren er een paar leerlingen ziek en misten ze leerstof, kan die co-teacher hen in een ander lokaal bijwerken terwijl de hoofdleerkracht de rest van de groep extra opdrachten geeft. Soms splitsen we de groep gewoon in twee en geven de co-teacher en de hoofdleerkracht dezelfde les, maar aan de helft van de klas. Zeker bij ingewikkelde of nieuwe leerstof vinden leerlingen dat fijn. Maar een co-teacher is ook handig tijdens evaluatiemomenten. Als ik mondelinge vaardigheden toets van individuele leerlingen doe ik dat vaak op de gang. Mijn collega zorgt er dan voor dat ik die testen in alle rust kan afnemen, terwijl hij of zij de leerlingen in de klas een andere oefening geeft en hen begeleidt. Dubbele winst, dus.”

ELKAAR LEREN KENNEN KOST TIJD

De flex-uren zijn ingeroosterd, maar extra tijd voor voorbereiding, overleg of evaluatie van de samenwerking, staat niet vast in het lessenrooster. “Nee, dat regelen we onderling,” vertelt Sylvie. “Maar doordat we al jaren op deze manier werken, gebeurt een briefing of nabespreking vaak snel: tijdens de pauze, onder de middag of via e-mail. We komen natuurlijk regelmatig samen voor vakvergaderingen én overleggen vakoverschrijdend met collega’s wiskunde en Nederlands, die ook met zo’n flex-uur werken. Het loopt vlot. Alleen toen we startten met een nieuw werkboek, was het opnieuw even zoeken.”

“Het flex-uur wordt dus automatisch ingeroosterd voor die drie vakken. Dat wil zeggen dat al die vakleerkrachten verplicht zijn om wekelijks als co-teacher samen te werken met een collega. Dat is in het begin soms wat aanpassen, zeker als het gaat om iemand die een heel andere visie of aanpak heeft. Niet dat ik zijn werkwijze beter of slechter vind, het is gewoon een kwestie van mekaar te leren kennen. Dat moet je tijd geven en soms duurt dat een aantal maanden.”

STARTEN MET CO-TEACHING: STAP VOOR STAP

“Tips voor leerkrachten die willen beginnen met co-teaching? Ja: doe het stap voor stap. Hier op school is deze manier van werken intussen goed ingeburgerd, maar we hebben ook veel moeten leren. Kies in het begin voor eenvoudige opdrachten: laat een co-teacher een paar leerlingen bijwerken tijdens de les. Of begeleid samen een hoekenwerk. Het is trial and error. Geef het dus niet op als co-teachen niet onmiddellijk goed loopt. En het is ook erg belangrijk dat je kiest voor co-teaching om de onderwijskwaliteit te verhogen, niet omdat het moet.”

DISQUS EMBED