Door het bos de bomen: politieke partijen en hun standpunten over onderwijs

16/05/2019

CD&V

 • De grote prioriteit van CD&V is het basisonderwijs. Zowel in het kleuter- als in het lager onderwijs wil de partij meer ondersteuning bieden in de klassen door het aantal kinderverzorgsters te verdrievoudigen en meer zorgleerkrachten aan te werven.
 • Het M-decreet wordt een begeleidingsdecreet waarbij leerlingen extra ondersteuning krijgen.
 • In het secundair onderwijs kunnen leerkrachten deeltijds voor de klas staan en deeltijds ergens anders werken, terwijl ook leerlingen duaal kunnen leren.
 • Leerlingen met een toptalent moeten hun topsport of artistiek talent vlot kunnen combineren met hun lessen.
 • CD&V wil investeren in klimaatvriendelijke schoolgebouwen en meer technologie in de klas.

Meer lezen over het onderwijsstandpunt van CD&V? Op deze pagina vind je alle informatie.

N-VA

 • Ook N-VA focust op het basisonderwijs. De partij wil ouders aanmoedigen om hun kinderen in te schrijven in het kleuteronderwijs.
 • Het M-decreet moet voldoende ondersteuning bieden aan kinderen met specifieke noden. Het buitengewoon onderwijs blijft wel behouden.
 • De hervorming van het secundair onderwijs staat hoog op de prioriteitenlijst van N-VA. Maar wat goed is, blijft behouden.
 • Schoolgebouwen worden multifunctioneel. N-VA kiest voor brede scholen.
 • N-VA wil werk maken van een degelijk loopbaanbeleid in het onderwijs.

Alle onderwijsprioriteiten van N-VA lees je op hun website.

OPEN VLD

 • Voor Open Vld ligt de focus op de kerntaak van leerkrachten: lesgeven. Daarvoor wil de partij betere ondersteuning bieden aan leerkrachten en directies.
 • De lerarenopleiding moet hervormd worden waardoor vakleerkrachten terechtkunnen in het lager onderwijs, zij-instromers makkelijker kunnen starten en blijvend leren gestimuleerd wordt.
 • Als het van Open Vld afhangt, gaat de leerplicht omlaag naar drie jaar.
 • Levensbeschouwing moet een keuzevak zijn en scholen moeten meer inzetten op de implementatie van nieuwe technologieën. Leerlingen zullen al leren programmeren in de lagere school.
 • Open Vld moedigt duaal leren aan en wil scholen meer vrijheid geven om over de koepels heen samen te werken.

Wat Open Vld nog meer belangrijk vindt, schreef de partij uit op deze pagina.

SP.A

 • Ook sp.a wil de leerplicht verlagen naar drie jaar.
 • De partij wil betaalbaar onderwijs voor iedereen en wil kleuter- en basisonderwijs volledig gratis maken en een maximumfactuur invoeren in het secundair onderwijs.
 • Met extra leerkrachten en een hervormde lerarenopleiding wil sp.a het beroep van leerkracht aantrekkelijker maken.
 • Scholen moeten een warme en zorgzame plaats zijn met een goed zorgbeleid, anti-pestbeleid en gezonde voeding.
 • Ook sp.a zet in op duaal leren.
 • Sp.a wil afstappen van een vaste pensioenleeftijd. Je moet op pensioen kunnen na 42 jaar loopbaan, ook als je op dat moment zestig jaar bent.

Op deze website lees je het uitgebreide onderwijsstandpunt van sp.a.

GROEN

 • Groen wil meer kinderverzorgers en zorgleerkrachten in het basisonderwijs. Leerkrachten nemen een schoolopdracht op, die breder is dan een lesopdracht.
 • Ook deze partij kiest voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Groen wil niet langer incassobureaus toelaten bij het innen van schoolfacturen.Co-teaching, leerkrachtenteams en vakgroepwerking zijn belangrijke pijlers van het onderwijs en verdienen ondersteuning.
 • Groen schaft de leeftijdgrens voor vervroegd pensioen af. Je moet op pensioen kunnen na 42 jaar werken of op de wettelijke pensioenleeftijd.

De uitgebreide onderwijsvisie van Groen vind je op deze pagina.

PVDA

 • Ook PVDA ijvert voor een verlaging van de schoolplicht naar drie jaar. Kleuteronderwijs moet gratis worden en ook de maximumfacturen in basis- en secundair onderwijs moeten naar beneden, tot ook dit onderwijs gratis is.
 • De partij wil starten met gratis maaltijden op school.
 • Kleinere klassen en betere voor- en naschoolse opvang staan hoog op de prioriteitenlijst van PVDA.
 • In het secundair onderwijs krijgen leerlingen een brede basisvorming tot zestien jaar. Nadien kunnen ze kiezen. PVDA wil beroeps- en technische richtingen opwaarderen.
 • Elke leerling heeft een plaats op school en wie nood heeft aan extra ondersteuning, krijgt die ook.
 • Ook deze partij is voorstander van een hervorming van de lerarenopleiding, waarbij er ook aandacht is voor diversiteit en lesgeven in een grootstedelijke context.
 • De pensioenleeftijd moet terug naar 65.

De uitgebreide onderwijsvisie van PVDA staat op deze website.

VLAAMS BELANG

 • Vlaams belang wil het traditionele Vlaamse onderwijs behouden en beschermen tegen ideologisch gedreven vernieuwingen.
 • De partij verwacht dat de overheid de politieke neutraliteit van het Vlaamse onderwijs herstelt.
 • Nederlands is voor het Vlaams Belang de exclusieve taal in de klas en op de speelplaats.
 • Technische en beroepsopleidingen moeten meer middelen en waardering krijgen.
 • Leerkrachten moeten sneller jobzekerheid hebben en de administratieve last moet omlaag.
 • De partij wil beter en efficiënter investeren in verouderde schoolgebouwen.
 • Vlaams belang stapt af van een vaste pensioenleeftijd van 67 jaar. Je moet op pensioen kunnen na 42 jaar loopbaan.

Alles over de visie van Vlaams belang op het onderwijs lees je in hun verkiezingsprogramma.

DISQUS EMBED