“Smartphones? We kunnen jongeren er maar beter vroeg mee leren omgaan.”

29/02/2020

Mogen leerlingen hun smartphone gebruiken op school, of toch maar niet? Het is een vraag waar veel scholen een antwoord op zoeken. Bram Wellens is directeur van het Stedelijk Lyceum Olympiade in Antwerpen. Op zijn school gebruiken leerlingen hun smartphone op de speelplaats en tijdens de lessen. Maar dat kan alleen als de leerlingen en leerkrachten goede afspraken maken.

Deel van het dagelijks leven

Bram Wellens: “Smartphones hebben een plek in het didactische verhaal van onze school. We leiden hier jongeren tussen elf en vijfentwintig jaar op om aan de slag te gaan in dienstverlenende sectoren. Daar is het niet meer dan normaal dat je een smartphone gebruikt. Een smartphone hoort bij het leven van elke volwassene in onze samenleving. We kunnen jongeren er dan maar beter vroeg mee leren omgaan.”

Op de school van Bram Wellens mogen leerlingen hun telefoon overal gebruiken: in de gang, op de speelplaats én soms zelfs in de klas. Naast de bankjes op de speelplaats voorzag de school ook oplaadpunten.

Bram Wellens: “Klopt, er zijn stopcontacten die de leerlingen mogen gebruiken om hun gsm op te laden. Dat is handig, ze hebben hun telefoon de hele dag nodig omdat we bij alles digitaal communiceren. In de tweede en derde graad heeft elke klas een eigen Whatsapp-groep. Is er bijvoorbeeld een leerkracht afwezig en valt het laatste lesuur weg, dan brengen we de leerlingen via die weg op de hoogte. Snel en gemakkelijk. ”

Ook alle andere communicatie op het Stedelijk Lyceum Olympiade gebeurt digitaal. Zo stuurt de school via het digitale leerplatform berichten naar ouders als hun kind te laat is. Leerlingen vinden er al hun toetsen en taken en ook de puntenboeken van leerkrachten staan op dat platform.

Goede afspraken maken is belangrijk

Bram Wellens: “Tot een paar jaar geleden verboden we smartphones op school. Wie toch een telefoon bijhad en betrapt werd, moest hem afgeven. Maar dan bleek dat sommige leerlingen gewoon een tweede gsm meebrachten. Daarom beslisten we uiteindelijk om ze toch toe te laten. Als iets geen taboe meer is, maken leerlingen er ook minder misbruik van. Ja, af en toe kijkt er wel eens iemand op Facebook of Instagram, maar nu valt het meer op als er iets gebeurt wat niet mag.”

In de school geldt één algemene regel: in de gangen mogen leerlingen geen oortjes insteken om bijvoorbeeld naar muziek te luisteren via hun smartphone. Alle leerkrachten zien erop toe dat leerlingen zich daaraan houden, omdat de school focust op het belang van samenwerking en sociaal contact.

Bram Wellens: “Andere regels rond smartphonegebruik zijn er niet. Leerkrachten bepalen zelf of en hoe ze smartphones gebruiken in de klas. Goede afspraken zorgen voor een positief leerklimaat en een goede relatie tussen leerkracht en leerlingen. In de middenschool steken de leerlingen aan het begin van de les hun telefoons vaak in een grote doos of zak. Maar er zijn ook lessen waarin gsm’s gebruikt worden. Wil een leerkracht interactief, activerend en digitaal werken, dan geldt hier op school de afspraak ‘bring your own device’ en bij de meeste leerlingen is dat dan hun smartphone.”

Benoem het probleem

Bram Wellens: “Niet alleen de leerkrachten en leerlingen zijn positief, ook de ouders vinden het goed dat hun kind zijn smartphone mag gebruiken op school. Af en toe gebeurt het wel eens dat een ouder zijn kind belt tijdens een les. We spreken de ouders daar dan op aan. Want wij proberen jongeren te emanciperen en op hun verantwoordelijkheden te wijzen: je neemt geen telefoon op in het midden van een gesprek, dus ook niet tijdens de les. En dus vertellen we dat ook zo aan de ouders: bel je kind niet als je het weet dat het in de les zit.”

“Als ik een tip mag geven aan leerkrachten die niet goed weten wat ze met die smartphones op school aan moeten, zeg ik: reageer als je iets ziet gebeuren wat niet kan. Spreek een leerling aan, vraag om respect. Verwijs niet alleen naar een regels, maar leg uit waarom bijvoorbeeld berichten sturen in de les onbeleefd is. Leg ook geen regels op die je als leerkracht zelf niet kan handhaven. Wij geven aan het begin van onze werkdag toch ook onze gsm niet af? Waarom zou je dat dan van leerlingen wel verwachten? Nee, hou je aan haalbare regels en geef zelf het goede voorbeeld."

DISQUS EMBED