“Als je de wereld niet mag redden door een voormiddag te spijbelen, dan weet ik het ook niet meer!”

15/05/2019

JONGEREN HEBBEN HET BEGREPEN

Noëmi: “Ik heb lang geschiedenis gegeven in de derde graad van het secundair onderwijs. In die leerjaren focussen de leerplannen zich vooral op de twintigste eeuw, wat wil zeggen dat ik lessen gaf over democratie en burgerprotesten. Tien jaar lang organiseerde ik uitstappen naar het Vlaams en het Europees Parlement met onze leerlingen. Superinteressant, maar zelf aan democratie doen door op straat te komen, heeft als leerervaring veel meer impact.”

Aan de universiteit doceert Noëmi nu vooral methodologische vakken. Ze leert de studenten hoe ze een valabel wetenschappelijk onderzoek uitvoeren, wat een wetenschappelijke consensus is en waarom statistieken belangrijk zijn. “Ik zou mijzelf en mijn vakken verloochenen als ik onze bosbrossers niet zou steunen,” vertelt Noëmi. “Want dat het niet goed gaat met het klimaat, is duidelijk. Daarover bestaat wetenschappelijke consensus. Dan kan je toch niet tegen die jongeren zeggen: blijf thuis. Ik heb het gevoel dat onze jongeren het begrepen hebben. Zij hebben ons iets te leren.”

Krachtige leerervaring

Leerlingen die op eigen initiatief en op basis van eigen onderzoek elkaar mobiliseren om op donderdagvoormiddag climate justice te gaan eisen? Die leren meer op zo’n klimaatmars dan wat wij hen als leerkrachten kunnen bieden op zo’n donderdagvoormiddag, vindt Noëmi. “Je mag als leerkracht de impact van je eigen vakinhoud niet overschatten. Als ik denk aan de vakoverschrijdende eindtermen en waarom we in het onderwijs staan, dan kan ik als leerkracht onmogelijk beweren dat wat die kinderen doen, verkeerd is.”

TROTS OP ONS VLAAMS ONDERWIJS

Het is wel een ander verhaal als de school leerlingen verplicht om mee te gaan. Noëmi: “Je mag als school geen politieke standpunten opleggen. Dan ondergraaf je jezelf. Het is de bedoeling om leerlingen de tools te geven waarmee ze een eigen mening kunnen vormen, toch niet om hen te zeggen wat ze moeten denken. En wat is leerplicht? Kan je kinderen verplichten om naar school te komen als we niet zeker zijn dat er een toekomst is voor hen.”

Verplichten kan dus niet, aanmoedigen wel, vindt Noëmi. “Ik zou meedoen, zelfs. Het is zo waanzinnig om te zeggen: dit actiemiddel vinden we niet geijkt. Ik weet niet welk actiemiddel dan wel geijkt is om de wereld te redden. Als je voor dat doel geen voormiddag mag spijbelen, dan weet ik het ook niet meer.”

Martin Luther King

“Als geschiedenisleraar denk ik vaak: noem me één burgerprotest dat onmiddellijk stopte toen mensen beweerden dat het niet-geijkte actiemiddelen gebruikte. Van Martin Luther King zeiden ze dat hij een gekke extremist was. Wat had hij moeten doen? Luisteren naar zijn tegenstanders en stoppen met zijn oproep voor gelijkheid? Nee. Dit is een generatie die ongelooflijk veel politiek vertrouwen heeft. Ze vragen politici om naar hen te luisteren. Ze vertrouwen erop dat zij, wij, de volwassenen het voor hen opnemen. Dan kunnen we toch niet zeggen dat ze maar gewoon op de schoolbanken moeten blijven zitten. Het is onze taak om kinderen te leren dat democratie meer is dan te gaan stemmen.”

“De trekkers van die klimaatmarsen zijn straf,” zegt Noëmie. “Ik vind het zo knap van die jongeren dat ze Greta Thunberg volgen, en toch een eigen visie hebben.  Ze spreken trouwens over climate justice en ze verbinden aan hun oproep ook andere strijden: het gaat niet alleen over de opwarming van onze aarde, maar ook over gelijkheid. En dat is een wereldwijd probleem. Ik kan hen alleen maar ongelooflijk bewonderen, ik weet niet of ik als leerling zo moedig zou geweest zijn. En al die paniek over het Vlaams onderwijs? Als we zo’n jongeren kunnen ‘produceren’, valt het nog wel mee. Ik ben in elk geval fier op het onderwijs dat deze klimaatbrossers heeft voortgebracht.”

DISQUS EMBED