Hoog- en meerbegaafde kinderen hebben nood aan aangepast onderwijs

14/01/2019

VOLWAARDIGE BASISSCHOOL

Directrice Elke Coorens startte al in 2014 met naschoolse begeleiding van hoogbegaafde kinderen, de Arkades After School. Vanuit dat initiatief groeide een volwaardige basisschool, aangesloten bij OVSG. Sinds 2018 heeft Arkades ook vestigingen in Gent en in Houthalen-Helchteren. Niet alle kinderen die er les volgen, hebben een diagnose hoogbegaafdheid. Iedereen met een gemiddeld IQ heeft baat bij het project. Wie daarbij op zoek is naar een andere pedagogische aanpak, kan bij Arkades terecht.

Er volgen dit schooljaar zo’n honderdvijftien leerlingen les. En volgend schooljaar zullen dat er nog meer zijn. Elke Coorens vertelt: “Er is duidelijk nood aan gepast onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Dat merken we aan het aantal leerlingen dat nu in Arkades les volgt, maar ook aan de interviews die we doen met ouders van potentiële nieuwe leerlingen.”

DE NOODZAAK VAN ARKADES

In Arkades krijgen hoog- en meerbegaafde kinderen tussen tweeënhalf en twaalf jaar uitdagingen op maat. Dat gebeurt op een andere manier dan in het reguliere onderwijs. “Reguliere basisscholen bieden eenzelfde lessenpakket aan voor alle leerlingen”, licht Elke Coorens toe. “Dat is prima voor de meeste kinderen, maar wie hoog- of meerbegaafd is, blijft daardoor soms op zijn honger zitten. Daarom richten scholen de zogenaamde plus- of kangoeroeklassen in. Kinderen die een uitdaging nodig hebben, mogen er in kleine groepjes moeilijkere oefeningen maken. Dat gaat dan meestal over taal of rekenen. In andere vakken of op andere vlakken is er zelden extra uitdaging. Daar willen wij iets aan doen.”

Doordat hoog- of meerbegaafde kinderen niet voldoende gestimuleerd worden, vervelen ze zich soms op school. En daardoor gedragen ze zich niet altijd tijdens de lessen. Bovendien voelen ze zich vaak emotioneel, lichamelijk of psychisch niet goed in hun vel.

“Op Arkades verwerken we de leerstof van heel wat schoolvakken sneller, zodat we in de namiddag ruimte hebben voor projectwerking, psycho-educatie en sociale vaardigheden. Tijdens die uren verdiepen onze leerlingen zich gedurende drie of vier weken in een thema. Zo zijn we nu bezig met een project rond het menselijk lichaam. We bestuderen de organen en de bloedsomloop op een biologische manier, maar organiseren daarnaast ook filosofische lessen over de werking van de hersenen”, vertelt Elke. “Door de snelle verwerking van de verplichte leerinhouden, kunnen we ook tijd vrijmaken voor de uitdagingen waarmee hoog- of meerbegaafde kinderen te maken krijgen.”

Ook ruimte voor remediëring en begeleiding

Dat een hoog- of meerbegaafd kind sterk is in alles en zelfstandig kan werken, klopt niet altijd. Daarom werken de leerkrachtenteams op maat van hun leerlingen. Elke: “Heeft een leerling extra tijd nodig om de leerstof te verwerken of nood aan meer oefening, dan zorgen onze leerkrachten daarvoor. Ook voor wie kan en wil sprinten, is er materiaal. We maken trouwens al onze cursussen zelf, maar houden ons daarbij natuurlijk wel aan de eindtermen en leerplannen.”

In de klassen van Arkades zitten maximaal veertien leerlingen. Zo krijgt elk kind de aandacht en ontwikkelingskansen die het nodig heeft om zichzelf te ontplooien. De leerkrachten stellen concrete doelstellingen op, op maat van elk kind. Leerlingen krijgen daarop feedback en bekijken samen met de leerkracht wat de volgende stap in hun leerproces kan zijn.

“Inzicht krijgen in je eigen leerproces is voor onze leerlingen absoluut noodzakelijk”, benadrukt Elke. “Ze leren heel snel en gemakkelijk, maar natuurlijk wordt de leerinhoud moeilijker en worden de pakketten groter. We leren hen dus ook leren. Vanaf het eerste leerjaar krijgen ze leerstrategieën in hun lessenpakket. We doen dat heel concreet, gekoppeld aan de leerinhouden van die week.”

ANDER LESSENROOSTER, GELUKKIGERE LEERLINGEN

In Arkades worden de lessen volgens een ander lessenrooster gegeven dan in veel reguliere scholen. Zo staat er elke week een praatronde en een klassenraad op het programma, naast onder andere een coöperatief spel, presentatieopdrachten en individuele werktijd.

De nadruk ligt er op ervaren, ontdekken en zelf doen. De leerkrachten creëren lessen en lesmateriaal die ervoor zorgen dat leerlingen op Arkades kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verwerven waarmee ze ook buiten de school aan de slag kunnen.

“We willen er als school, directie en leerkrachten zijn voor kinderen die hun draai niet vinden in het reguliere onderwijs”, licht Elke toe. Vandaar ook onze naam en het logo, die allebei verwijzen naar onze brugfunctie. We bieden steun en structuur, maar zonder een strak programma dat voor iedereen hetzelfde is.”

“We benadrukken het individuele traject van onze leerlingen. Door onze unieke aanpak en samenwerking met onder andere kinderpsychiaters, zien we hier kinderen openbloeien. Het gebeurt dat ze in een vorige school een slechte ervaring hadden: ze behaalden geen goede resultaten, vonden geen aansluiting bij medeleerlingen of voelden zich niet begrepen door de leerkracht. Soms krijgen die kinderen daardoor depressieve klachten. Het gebeurt vaak dat die klachten binnen enkele weken verdwijnen, juist door onze specifieke aanpak. En het is natuurlijk fantastisch om een kind te zien openbloeien en zichzelf te laten zijn.”

OUDERENGAGEMENT

Arkades heeft ook een sterke ouderwerking, het ouderengagement ligt er hoog. Niet enkel omdat de school aan de ouders vraagt om in een ouderwerkgroep te stappen, maar ook omdat de ouders vaak zelf een hobbelige schoolcarrière achter de rug hebben.

Elke: “Veel van onze ouders heeft het zelf lastig gehad in het regulier onderwijs, vaak omdat zij ook hoog- of meerbegaafd zijn. Ze weten hoe moeilijk het is en proberen hun kind te helpen waar mogelijk. Het is voor hen ook fijn om aan de schoolpoort, of in de werkgroepen van het oudercomité te kunnen praten met mensen die een gelijkaardige situatie kennen. Ze kunnen hier ook praten over de specifieke uitdagingen die horen bij de opvoeding van een hoogbegaafd kind.”

“Het is voor ouders ook heel vaak een enorme opluchting wanneer hun kinderen openbloeien op school”, besluit Elke. “Ze hebben er meestal een lange en lastige zoektocht opzitten naar een geschikte school, waarop hun kind gelukkig kan zijn. Als ze merken dat het bij Arkades goed gaat dan willen ze daar vaak ook mee hun schouders onder zetten. En daar zijn wij dan ook heel dankbaar voor”.

Wil je meer lezen over de aanpak van Arkades? Op hun website vind je alle informatie.

DISQUS EMBED