PT-NL Header
Web Content Viewer (JSR 286)

Algemene voorwaarden

 

1. De rechtsverhouding tussen PLANTYN NV, met maatschappelijke zetel Motstraat 32 te 2800 Mechelen, ingeschreven in het handelsregister van Mechelen onder het nummer 0887 899 693 en in het btw-register onder het nummer BE 887 899 693 (hierna "PLANTYN" genoemd) en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele specifieke voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als "de Overeenkomst"). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van PLANTYN. PLANTYN behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.

 

-->> Lees alle voorwaarden hier. <<--